Kontakt

Wanderer, s.r.o.,                                  T:  +421 2 5292 4082
Mickiewiczova 2,                                  M: +421 905 947 833
811 07 Bratislava                                 M: +421 903 956 414

IńĆO: 36360554
IńĆ DPH: SK2022187530¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬† E: info@wanderer.sk

Bankové spojenie: Tatra Banka, IBAN: SK2411000000002626727286

Kto sme ?

Cestovn√° kancel√°ria Wanderer vznikla v roku 2006. Sme Ň°pecialisti najm√§ na pozn√°vacie z√°jazdy do exotick√Ĺch kraj√≠n. Pracujeme so sk√ļsen√Ĺmi odborn√≠kmi v jednotliv√Ĺch kraji- n√°ch, ktor√≠ patria medzi Ň°pińćku v poskytovan√≠ turistick√Ĺch sluŇĺieb v regi√≥ne. Pod naŇ°imi kr√≠dlami odhal√≠te nielen prav√ļ tv√°r √Āzie, ale spozn√°te aj hor√ļci Karibik, divok√ļ Afriku, pestrofarebn√ļ Austr√°liu, ńći in√Ĺ k√ļt sveta…

ńĆo pon√ļkame ?

Zabezpeńćujeme Ň°irok√ļ Ň°k√°lu sluŇĺieb a programov, od vybavenia leteniek, cez jednoduch√ļ rezerv√°ciu hotelov aŇĺ po pozn√°vaciu dovolenku, ktorej itiner√°r uŇ°ijeme priamo na mieru podńĺa vaŇ°ich predst√°v a moŇĺnost√≠. S nami sa m√īŇĺete spońĺahn√ļŇ• na osobn√Ĺ pr√≠stup pri tvorbe ponuky a spońĺahlivosŇ• pri jej realiz√°cii.

NaŇ°e prednosti:

Kontaktujte n√°s*Povinn√° poloŇĺka