Individuálna ponuka

M├íte vlastn├ę po┼żiadavky na z├íjazd?
Vytvor├şme ho pod─ża Va┼íich predst├ív.

Vypracova┼ą ponuku

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky

V┼íeobecne obchodn├ę podmienky pre ├║─Źas┼ą na z├íjazdoch Wanderer s.r.o. (─Ćalej len ÔÇ×v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky alebo VOPÔÇť) platn├ę pre Zmluvy o z├íjazde uzatvoren├ę od 1.1.2019.

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky upravuj├║ pr├ívne vz┼ąahy medzi objedn├ívate─żom z├íjazdu na strane jednej a cestovnou kancel├íriou Wanderer, s.r.o., so s├şdlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, I─îO 36360554, zap├şsanou na obchodnom registri Okr. s├║d Ba 1, Oddiel: Sro, Vlo┼żka: 40643/B (─Ćalej len ÔÇ×CKÔÇŁ alebo ÔÇ×cestovn├í kancel├íriaÔÇŁ), na strane druhej (─Ćalej len ÔÇ×VOPÔÇŁ). VOP s├║ platn├ę pre v┼íetky z├íjazdy a slu┼żby cestovn├ęho ruchu obstar├ívan├ę CK na z├íklade zmluvy o obstaran├ş z├íjazdu (─Ćalej len ÔÇ×zmluva o z├íjazdeÔÇŁ), pokia─ż nie je cestovnou kancel├íriou p├şsomnou formou inak stanoven├Ż, ─Źi vopred dohodnut├Ż, rozsah vz├íjomn├Żch pr├ív a povinnost├ş. VOP tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą zmluvy o z├íjazde uzavretej medzi objedn├ívate─żom a CK.

├Üvodn├ę ustanovenia
1. Tieto VOP upravuj├║ pr├íva a povinnosti CK a objedn├ívate─ża pri poskytovan├ş slu┼żieb cestovn├ęho ruchu na z├íklade zmluvy o z├íjazde, poskytovan├ş spojen├Żch slu┼żieb cestovn├ęho ruchu, sprostredkovan├ş predaja z├íjazdov a poskytovan├ş in├Żch slu┼żieb pod─ża Z├íkon o z├íjazdoch.

2. V pr├şpade z├íjazdov a spojen├Żch slu┼żieb cestovn├ęho ruchu poskytovan├Żch na ─Źas krat┼í├ş ako 24 hod├şn, ak ich s├║─Źas┼ąou nie je ubytovanie alebo zak├║pen├Żch na z├íklade r├ímcovej zmluvy, ktorej predmetom je zabezpe─Źenie slu┼żieb cestovn├ęho ruchu v s├║vislosti s pracovn├Żmi cestami, uzatvorenej s podnikate─żom alebo osobou, ktor├í kon├í v jej mene alebo na jej ├║─Źet, m├┤┼żu plati┼ą odli┼ín├ę podmienky, ako s├║ uveden├ę v t├Żchto VOP.

Defin├şcie
3. ÔÇ×Objedn├ívate─żÔÇť je ak├íko─żvek fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í uzatvorila zmluvu o z├íjazde alebo in├║ zmluvu (napr. zmluvu o ubytovan├ş) s CK alebo s Dod├ívate─żom zast├║pen├Żm CK, a osoba, ktorej maj├║ by┼ą poskytnut├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu na z├íklade uzatvorenej zmluvy o z├íjazde alebo zml├║v tvoriacich spojen├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu.

4. ÔÇ×CKÔÇť je obchodn├í spolo─Źnos┼ą Wanderer, s.r.o., so s├şdlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, I─îO 36360554, zap├şsanou na obchodnom registri Okr. s├║d Ba 1, Oddiel: Sro, Vlo┼żka: 40643/B (─Ćalej len ÔÇ×CKÔÇŁ alebo ÔÇ×cestovn├í kancel├íria alebo ÔÇ×Obstar├ívate─żÔÇť). CK je cestovnou kancel├íriou a cestovnou agent├║rou, ktor├í sprostredk├║va z├íjazdy pre in├ę cestovn├ę kancel├írie. Materi├íly, ktor├ę sa t├Żkaj├║ predaja z├íjazdov alebo spojen├Żch slu┼żieb cestovn├ęho ruchu ur─Źen├ę pre cestuj├║ceho vr├ítane ich elektronick├Żch pod├┤b bud├║ ozna─Źen├ę slovami ÔÇ×cestovn├í kancel├íriaÔÇť v pr├şpade, ak CK pred├ívaj z├íjazd alebo spojen├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu v postaven├ş cestovnej kancel├írie, a slovami ÔÇ×cestovn├í agent├║raÔÇť v pr├şpade, ak CK predaj z├íjazdu sprostredk├║va pre in├║ cestovn├║ kancel├íriu ÔÇô Dod├ívate─ża.

5. ÔÇ×www.wanderer.skÔÇť je internetov├Ż port├íl ÔÇô informa─Źn├Ż syst├ęm zobrazuj├║ci inform├ície o vybran├Żch z├íjazdoch, slu┼żb├ích cestovn├ęho ruchu at─Ć., prostredn├şctvom ktor├ęho CK pon├║ka z├íjazdy/slu┼żby.

6. ÔÇ×Dod├ívate─żÔÇť je slovensk├í alebo zahrani─Źn├í cestovn├í kancel├íria odli┼ín├í od CK, pre ktor├║ CK sprostredk├║va predaj z├íjazdu/slu┼żby a ktor├í zodpoved├í za plnenie zmluvy o z├íjazde/in├Żch slu┼żb├ích, alebo prev├ídzkovate─ż ubytovacieho zariadenia, dopravca, pr├şpadne in├í spolo─Źnos┼ą poskytuj├║ca slu┼żby cestovn├ęho ruchu. Dod├ívate─ż je povinn├Ż ma┼ą opr├ívnenie na podnikanie v oblasti predaja z├íjazdov a sprostredkovania spojen├Żch slu┼żieb cestovn├ęho ruchu a zabezpe─Źenie ochrany pre pr├şpad ├║padku.

7. ÔÇ×VOPÔÇť s├║ tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky pre slu┼żbu www.wanderer.sk.

8. ÔÇ×Z├íjazdÔÇť je produkt cestovn├ęho ruchu, ktor├Ż organizuje CK alebo ktor├ęho predaj CK sprostredk├║va pre Dod├ívate─ża.

9. ÔÇ×Z├íkon o z├íjazdochÔÇť je Z├íkon ─Ź. 170/2018 Z. z. o z├íjazdoch, spojen├Żch slu┼żb├ích cestovn├ęho ruchu, niektor├Żch podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v platnom znen├ş.

10. ÔÇ×ZmluvaÔÇť je najm├Ą zmluva uzavret├í medzi CK a Objedn├ívate─żom pod─ża ┬ž 16 a nasl. Z├íkona o z├íjazdoch, alebo in├í zmluva o poskytovan├ş slu┼żieb pod─ża Z├íkona o z├íjazdoch uzatvoren├í medzi Objedn├ívate─żom a CK alebo Dod├ívate─żom. Neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą zmluvy tvoria tieto VOP. Pokia─ż sa jedn├í o zmluvu uzatvoren├║ s Dod├ívate─żom, jej neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą tvoria aj v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky pr├şslu┼ín├ęho Dod├ívate─ża.

Z├íjazdy organizovan├ę CK
11. Predzmluvn├ę inform├ície. Pred uzatvoren├şm zmluvy o z├íjazde alebo zml├║v tvoriacich spojen├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu boli Objedn├ívate─żovi poskytnut├ę inform├ície prostredn├şctvom pr├şslu┼ín├ęho formul├íra v zmysle Z├íkona o z├íjazdoch.

12. Objedn├ívka. Objedn├ívate─ż si m├┤┼że objedna┼ą z├íjazd alebo in├║ slu┼żbu prostredn├şctvom online, telefonicky, faxom, resp. e-mailovou po┼ítou (─Ćalej len ÔÇ×Objedn├ívkaÔÇť).
ÔŽü Objedn├ívate─ż je povinn├Ż uvies┼ą v┼íetky po┼żadovan├ę ├║daje v s├║lade so skuto─Źnos┼ąou.
ÔŽü Objedn├ívate─ż odoslan├şm Objedn├ívky potvrdzuje, ┼że sa obozn├ímil a s├║hlas├ş s VOP, podmienkami poskytovate─żov jednotliv├Żch slu┼żieb cestovn├ęho ruchu a ┼że sp─║┼ła podmienky na z├║─Źastnenie sa z├íjazdu/poskytnutie inej slu┼żby. Objedn├ívate─ż m├í mo┼żnos┼ą obozn├ími┼ą sa pred odoslan├şm Objedn├ívky s predzmluvn├Żmi inform├íciami v zmysle Z├íkona o z├íjazdoch.
ÔŽü V pr├şpade, ┼że m├í Objedn├ívate─ż z├íujem do zvolenej destin├ície prepravi┼ą nadrozmern├║, ┼íportov├║ ─Źi in├║ ┼ípeci├ílnu bato┼żinu (napr. bicykel, golfov├║ v├Żbavu, surfov├║ v├Żbavu, detsk├Ż ko─Źiar a pod.), resp. dom├íce zvierat├í (pes, ma─Źka a pod.), informuje o tejto skuto─Źnosti CK v Objedn├ívke, aby mohla CK overi┼ą mo┼żnos┼ą a podmienky zabezpe─Źenia takejto prepravy a jej cenu.
ÔŽü CK si vyhradzuje pr├ívo Objedn├ívku neprija┼ą alebo zamietnu┼ą aj bez odpovede a uvedenia d├┤vodu, a to najm├Ą vtedy, ak:
a) Objedn├ívka obsahuje ne├║pln├ę, zjavne nespr├ívne alebo rozporupln├ę ├║daje alebo
b) sa jedn├í o Objedn├ívku z├íujemcu, ktor├Ż opakovane posiela nespr├ívne alebo fikt├şvne vyplnen├ę Objedn├ívky a opakovane za objednan├Ż z├íjazd alebo in├ę slu┼żby neplat├ş dohodnut├ę z├ílohy.

13. Inform├ícia o stave vybavovania objedn├ívky. CK bezodkladne over├ş, ─Źi je objednan├Ż z├íjazd/in├í slu┼żba e┼íte k dispoz├şcii, ako aj ─Ćal┼íie inform├ície (vr├ítane ceny, ktor├í sa v ─Źase m├┤┼że meni┼ą) a n├ísledne informuje z├íujemcu o stave vybavovania Objedn├ívky. V pr├şpade, ┼że bola Objedn├ívka CK doru─Źen├í v ─Źase mimo pracovnej doby CK alebo Dod├ívate─ża, CK ozn├ími Z├íujemcovi inform├íciu o stave vybavovania Objedn├ívky v najbli┼ż┼í├ş nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł.

14. Predbe┼żn├í rezerv├ícia. Ak je to mo┼żn├ę, CK vykon├í predbe┼żn├║ rezerv├íciu z├íjazdu/slu┼żby. Rezerv├ícia je nez├ív├Ązn├í. V pr├şpade, ┼że Dod├ívate─ż rezerv├íciu potvrd├ş, informuje CK z├íujemcu o d─║┼żke platnosti rezerv├ície. V opa─Źnom pr├şpade informuje z├íujemcu o nepotvrden├ş rezerv├ície. CK zodpoved├í iba za tak├ę chyby zapr├ş─Źinen├ę technick├Żmi poruchami v syst├ęme rezervovania, ktor├ę sp├┤sobila. CK nezodpoved├í za chyby pri rezerv├ícii sp├┤soben├ę Objedn├ívate─żm alebo neodvr├ítite─żn├Żmi a mimoriadnymi okolnos┼ąami.

15. Cena zájazdu.
a. Cena obstaran├ęho z├íjazdu je stanoven├í p├şsomnou dohodou medzi objedn├ívate─żom a CK, pri─Źom z├ív├Ązn├í dohodnut├í cena z├íjazdu je uveden├í v zmluve o z├íjazde. Ceny uveden├ę v katal├│goch, cenn├şkoch a ostatn├Żch materi├íloch C s├║ orienta─Źn├ę, tieto s├║ platn├ę k d├ítumu uveden├ęmu v predmetn├Żch materi├íloch CK.
b. CK je opr├ívnen├í jednostranne zv├Ż┼íi┼ą cenu z├íjazdu v pr├şpade, ┼że d├┤jde k:
ÔŽü zv├Ż┼íeniu dopravn├Żch n├íkladov vr├ítane cien pohonn├Żch l├ítok,
ÔŽü zv├Ż┼íeniu platieb spojen├Żch s dopravou, napr├şklad letiskov├Żch a pr├şstavn├Żch poplatkov, ktor├ę s├║ zahrnut├ę v cene z├íjazdu,
ÔŽü Zmene kurzu EUR pou┼żit├ęho na ur─Źenie ceny z├íjazdu v priemere o viac ako 8%, ak k tomuto zv├Ż┼íeniu d├┤jde do 21. d┼ła pred za─Źat├şm z├íjazdu, pri─Źom nie je rozhodn├ę, ─Źi zo strany objedn├ívate─ża do┼ílo k ├║hrade celkovej sumy ceny z├íjazdu alebo len stanovenej z├ílohy.
c. Objedn├ívate─żovi vznik├í pr├ívo na poskytnutie dohodnut├Żch slu┼żieb len po zaplaten├ş celej sumy dohodnutej ceny z├íjazdu.
d. Pokia─ż nie je medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu p├şsomne dohodnut├ę inak, je objedn├ívate─ż povinn├Ż zaplati┼ą dohodnut├║ cenu z├íjazdu nasledovne:
ÔŽü sumu vo v├Ż┼íke najmenej 50 % z dohodnutej ceny z├íjazdu pri uzavret├ş zmluvy o z├íjazde, najnesk├┤r v┼íak do 5 (piatich) dn├ş od jej uzavretia; a zost├ívaj├║cu ─Źas┼ą dohodnutej ceny z├íjazdu najnesk├┤r do 6 t├Ż┼żd┼łov pred za─Źat├şm z├íjazdu.
ÔŽü v pr├şpade, ak je zmluva o z├íjazde uzavret├í v lehote krat┼íej ako 6 t├Ż┼żd┼łov pred za─Źat├şm z├íjazdu, je objedn├ívate─ż povinn├Ż uhradi┼ą cel├║ sumu dohodnutej ceny z├íjazdu najnesk├┤r pri uzavret├ş zmluvy o z├íjazde.
e. Cenu z├íjazdu je objedn├ívate─ż opr├ívnen├Ż uhradi┼ą v hotovosti k ruk├ím CK, resp. jej splnomocnen├ęho z├ístupcu alebo bezhotovostn├Żm prevodom na ├║─Źet CK, veden├Ż v Tatra banka, a.s., ─Ź. ├║─Źtu: 2626727286/1100, ┼ípecifick├Ż symbol: 0308, variabiln├Ż symbol: ─Ź├şslo zmluvy o z├íjazde alebo rodn├ę ─Ź├şslo objedn├ívate─ża. Cena z├íjazdu sa pova┼żuje za uhraden├║ d┼łom jej prip├şsania na ├║─Źet CK k jej vo─żnej dispoz├şci├ş. CK je bezodkladne po ├║hrade ceny z├íjazdu povinn├í vyda┼ą objedn├ívate─żovi doklad o zaplaten├ş ceny z├íjazdu.
f. V pr├şpade, ak objedn├ívate─ż riadne a v─Źas neuhrad├ş cenu z├íjazdu v s├║lade s ods. 5 a 6 tohto ─Źl├ínku VOP, je CK opr├ívnen├í odst├║pi┼ą od zmluvy o z├íjazde a objedn├ívate─ż je povinn├Ż zaplati┼ą CK zmluvn├║ pokutu v zmysle t├Żchto VOP, resp. zmluvy o z├íjazde.
g. Ak nie je medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu dohodnut├ę inak, je objedn├ívate─ż povinn├Ż zaplati┼ą cenu z├íjazdu, ako aj pr├şpadn├ę zmluvn├ę pokuty v s├║lade s t├Żmito VOP aj za osoby, v prospech ktor├Żch sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, a to aj v pr├şpade, ak sa vyhl├ísenie objedn├ívate─ża pod─ża ─Źl. I ods. 2 o splnomocnen├ş uzavrie┼ą v ich mene zmluvu o z├íjazde uk├í┼że ako nepravdiv├ę, alebo ak sa ktor├íko─żvek osoba, v prospech ktorej sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, nez├║─Źastnila z├íjazdu.
h. Ak nie je medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu dohodnut├ę inak, v pr├şpade, ak objedn├ívate─żom je pr├ívnick├í osoba, je objedn├ívate─ż (pr├ívnick├í osoba) povinn├Ż zaplati┼ą cenu z├íjazdu, ako aj pr├şpadn├ę zmluvn├ę pokuty v s├║lade s t├Żmito VOP aj za fyzick├ę osoby, v prospech ktor├Żch sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, a to aj v pr├şpade, ak sa ktor├íko─żvek z fyzick├Żch os├┤b, v prospech ktorej sa zmluva o z├íjazde uzatvorila, nez├║─Źastnila z├íjazdu.

16. Z├íloha na cenu a podp├şsanie zmluvy zo strany z├íujemcu. CK po┼íle Z├íujemcovi n├ívrh zmluvy vr├ítane jej pr├şloh a platobn├ę podmienky. Objedn├ívate─ż je povinn├Ż uhradi┼ą z├ílohu na cenu z├íjazdu/inej slu┼żby pod─ża platobn├Żch podmienok, ktor├ę mu po┼íle CK e-mailom a vyjadri┼ą svoj s├║hlas s n├ívrhom zmluvy vr├ítane jej pr├şloh.
a. Neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou zmluvy o z├íjazde s├║ nasledovn├ę pr├şlohy:
ÔŽü Zmluva o z├íjazde,
ÔŽü VOP,
ÔŽü ─Ćal┼íie dokumenty uveden├ę v zmluve.
b. Zmluva sa riadi pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky. V pr├şpade, ┼że sa ├║daje v zmluve odli┼íuj├║ od ├║dajov uveden├Żch v ponuke z├íjazdu/slu┼żby, popr. od t├Żchto VOP, platia ├║daje uveden├ę v zmluve.
c. Objedn├ívate─ż je povinn├Ż v┼íetky svoje ├║daje uveden├ę v n├ívrhu zmluvy skontrolova┼ą. Objedn├ívate─ż zodpoved├í za ┼íkodu sp├┤soben├║ uveden├şm nespr├ívnych ├║dajov v zmluve sp├┤soben├Żm z├íujemcom.
d. Objedn├ívate─ż vyjadr├ş svoj s├║hlas so zmluvou vr├ítane jej pr├şloh elektronicky ÔÇô prostredn├şctvom zakliknutia pr├şslu┼ín├ęho pol├ş─Źka, kliknut├şm na link zaslan├Ż e-mailom alebo kladnou odpove─Ćou z├íujemcu na e-mail s n├ívrhom, v ktorej Objedn├ívate─ż bez v├Żhrad s├║hlas├ş so znen├şm zmluvy a jej pr├şloh alebo Objedn├ívate─ż podp├ş┼íe zmluvu a jej pr├şlohy a odo┼íle ich naskenovan├ę elektronickou po┼ítou (e-mailom) na adresu CK (to v┼íetko ─Ćalej len ako ÔÇ×podp├şsanie zmluvyÔÇť). Zmluvu je povinn├í podp├şsa┼ą v├Żhradne osoba uveden├í na zmluve ako objedn├ívate─ż.
e. Podp├şsan├şm zmluvy Objedn├ívate─ż potvrdzuje, ┼że sa s n├ívrhom zmluvy a v┼íetk├Żch jej pr├şloh riadne obozn├ímil, s├║hlas├ş s ich obsahom, v plnom rozsahu ich prij├şma. V pr├şpade, ┼że Objedn├ívate─ż objedn├íva z├íjazd/slu┼żbu aj v prospech tret├şch os├┤b, podp├şsan├şm zmluvy potvrdzuje, ┼że tieto tretie osoby vyslovili s n├ívrhom zmluvy a jej pr├şloh s├║hlas a prijali ich v plnom rozsahu.
f. Pokia─ż Objedn├ívate─ż podp├şsal zmluvu, av┼íak v lehote splatnosti neuhradil z├ílohu na cenu z├íjazdu, m├írnym uplynut├şm lehoty splatnosti sa m├í za to, ┼że bola splnen├í rozv├Ązovacia podmienka a zmluva sa pova┼żuje t├Żmto d┼łom za neuzavret├║, ak sa zmluvn├ę strany osobitne p├şsomne nedohodn├║ inak. Ak Objedn├ívate─ż nevykon├í ├║hradu z├ílohy na cenu v ur─Źenej lehote alebo nevyjadr├ş svoj s├║hlas s n├ívrhom zmluvy vr├ítane jej pr├şloh, v pr├şpade pretrv├ívaj├║ceho z├íujmu z├íujemcu je potrebn├ę odosla┼ą nov├║ Objedn├ívku. CK nezodpoved├í za ┼íkodu, popr. in├║ ujmu a/alebo in├ę n├ísledky sp├┤soben├ę z├íujemcovi neuzatvoren├şm zmluvy.

17. Zaknihovanie z├íjazdu. Po prip├şsan├ş z├ílohy na cenu na ├║─Źet CK a podp├şsan├ş zmluvy zo strany z├íujemcu uskuto─Źn├ş CK zaknihovanie z├íjazdu/slu┼żby uvedenej v zmluve. Po zaknihovan├ş z├íjazdu/slu┼żby obdr┼ż├ş Objedn├ívate─ż konfirm├íciu (potvrdenie) a platobn├ę pokyny k ├║hrade zvy┼ínej ─Źasti ceny. Online datab├íza pon├║kan├Żch z├íjazdov/slu┼żieb vr├ítane cien sa priebe┼żne men├ş a CK nem├┤┼że ┼żiadnym sp├┤sobom zabezpe─Źi┼ą, ┼że z├íjazd/slu┼żba uveden├í v n├ívrhu zmluvy bude po jej podp├şsan├ş z├íujemcom st├íle k dispoz├şcii. Pokia─ż nebude m├┤c┼ą CK zaknihova┼ą z├íjazd v lehote 5 pracovn├Żch dn├ş od prip├şsania z├ílohy na ├║─Źet CK a podp├şsania zmluvy zo strany z├íujemcu, m├írnym uplynut├şm lehoty na zaknihovanie sa m├í za to, ┼że bola splnen├í rozv├Ązovacia podmienka a zmluva sa pova┼żuje t├Żmto d┼łom za neuzavret├║, ak sa zmluvn├ę strany osobitne p├şsomne nedohodn├║ inak. Pokia─ż nebude mo┼żn├ę z├íjazd/slu┼żbu zaknihova┼ą, z├íujemcovi bude bezodkladne vr├íten├í z├íloha a odoslan├ę potvrdenie o neuzatvoren├ş zmluvy. CK nezodpoved├í za ┼íkodu, popr. in├║ ujmu a/alebo in├ę n├ísledky sp├┤soben├ę z├íujemcovi neuzatvoren├şm zmluvy.

18. Doru─Źenie dokladov. CK v dostato─Źnom ─Źasovom predstihu pred za─Źat├şm z├íjazdu poskytne Objedn├ívate─żovi (prednostne e-mailom) potvrdenia, pouk├í┼żky, cestovn├ę l├şstky, vstupenky, inform├ície o pl├ínovan├Żch ─Źasoch odchodu alebo o term├şne na odbavenie, ako aj pl├ínovan├Żch ─Źasoch zast├ívok, dopravn├Żch spojen├ş a pr├şchodu na cie─żov├ę miesto alebo miesta. Za cestovn├ę doklady pod─ża toto odseku sa nepova┼żuj├║ pasov├ę, coln├ę, zdravotn├ę ─Źi in├ę formality a doklady, potrebn├ę na vycestovanie pod─ża platn├Żch predpisov cie─żovej, resp. tranzitnej krajiny. V niektor├Żch pr├şpadoch si Objedn├ívate─ż vyzdvihne cestovn├ę doklady oproti konfirm├ícii priamo na letisku, a to v┼żdy najnesk├┤r 2 hodiny pred odletom.

19. Zmeny zmluvy pred za─Źat├şm z├íjazdu.
a. Post├║penie zmluvy o z├íjazde. Pred za─Źat├şm z├íjazdu m├┤┼że Objedn├ívate─ż na trvanlivom nosi─Źi ozn├ími┼ą CK, ┼że z├íjazdu sa namiesto neho z├║─Źastn├ş in├í osoba, ktor├í sp─║┼ła v┼íetky dohodnut├ę podmienky ├║─Źasti na z├íjazde; s├║hlas tretej osoby s post├║pen├şm zmluvy o z├íjazde mus├ş by┼ą s├║─Źas┼ąou tohto ozn├ímenia. Zmena cestuj├║ceho je vo─Źi CK ├║─Źinn├í, ak bolo ozn├ímenie o post├║pen├ş doru─Źen├ę CK v primeranej lehote, najnesk├┤r v┼íak 7 dn├ş pred za─Źat├şm z├íjazdu; d┼łom doru─Źenia ozn├ímenia sa osoba uveden├í v ozn├ímen├ş st├íva Objedn├ívate─żom. P├┤vodn├Ż Objedn├ívate─ż a nov├Ż Objedn├ívate─ż spolo─Źne a nerozdielne zodpovedaj├║ za zaplatenie zvy┼íku ceny z├íjazdu a v┼íetk├Żch poplatkov, pr├şplatkov a in├Żch n├íkladov, ktor├ę vznikn├║ v s├║vislosti so zmenou cestuj├║ceho a o ktor├Żch ich CK informuje e-mailom. Poplatky, pr├şplatky a in├ę n├íklady pod─ża prvej vety bud├║ nov├ęmu Objedn├ívate─żovi preuk├ízan├ę, nebud├║ neprimeran├ę a nepresiahnu skuto─Źn├ę n├íklady, ktor├ę vznikli CK v d├┤sledku post├║penia zmluvy o z├íjazde.
b. Zmena ceny z├íjazdu. CK je opr├ívnen├í jednostrann├Żm ├║konom zv├Ż┼íi┼ą cenu z├íjazdu za nasledovn├Żch podmienok:
ÔŽü zv├Ż┼íenie ceny neprekro─Ź├ş 8 % celkovej ceny z├íjazdu.
ÔŽü cenu je mo┼żn├ę zv├Ż┼íi┼ą len ako priamy d├┤sledok zmien t├Żkaj├║cich sa (a) ceny prepravy Objedn├ívate─ża vypl├Żvaj├║cej zo zmien cien pohonn├Żch l├ítok alebo in├Żch zdrojov energie, (b) v├Ż┼íky dan├ş alebo poplatkov za slu┼żby cestovn├ęho ruchu tvoriace z├íjazd ├║─Źtovan├Żch tre┼ąou osobou, ktor├í nie je priamym poskytovate─żom slu┼żieb cestovn├ęho ruchu tvoriacich z├íjazd, alebo (c) v├Żmenn├Żch kurzov mien t├Żkaj├║cich sa z├íjazdu.
ÔŽü zv├Ż┼íenie ceny bude kalkulovan├ę ako s├║─Źet p├┤vodnej ceny z├íjazdu a sumy zodpovedaj├║cej zv├Ż┼íeniu cien, dan├ş, poplatkov, resp. sumy rozdielu vzniknut├ęho pri prepo─Źte pr├şslu┼ín├Żch s├║m pri zmene v├Żmenn├ęho kurzu pod─ża predch├ídzaj├║ceho bodu.
ÔŽü ozn├ímenie o zv├Ż┼íen├ş ceny z├íjazdu bude na trvanlivom nosi─Źi spolu s od├┤vodnen├şm a v├Żpo─Źtom zv├Ż┼íenia ceny Objedn├ívate─żovi odoslan├ę najnesk├┤r 20 dn├ş pred za─Źat├şm z├íjazdu.
Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo na zn├ş┼żenie ceny z├íjazdu zodpovedaj├║ce zn├ş┼żeniu n├íkladov uveden├Żch v bode i. tohto p├şsmena, ku ktor├ęmu do┼ílo od uzatvorenia zmluvy o z├íjazde do za─Źatia z├íjazdu. CK poskytne Objedn├ívate─żovi pri zn├ş┼żen├ş ceny rozdiel medzi p├┤vodnou cenou z├íjazdu a zn├ş┼żenou cenou z├íjazdu po odpo─Ź├ştan├ş skuto─Źn├Żch n├íkladov, ktor├ę vznikli CK v s├║vislosti so zmenou ceny z├íjazdu.
c. Zmena in├Żch nepodstatn├Żch podmienok. CK je opr├ívnen├í pred za─Źat├şm z├íjazdu jednostranne zmeni┼ą in├ę podmienky zmluvy o z├íjazde ako vy┼í┼íie uveden├ę a okrem z├íkladn├Żch znakov slu┼żieb cestovn├ęho ruchu, platobn├Żch podmienok, podmienky dosiahnutia minim├ílneho po─Źtu Objedn├ívate─żch a pr├íva cestuj├║ceho odst├║pi┼ą od zmluvy o z├íjazde pod─ża ┬ž 14 odseku 2 p├şsm. a), c) a┼ż e) a g) Z├íkona o z├íjazdoch, ak je zmena zanedbate─żn├í a CK informuje cestuj├║ceho o zmene jednozna─Źn├Żm, zrozumite─żn├Żm a ur─Źit├Żm sp├┤sobom e-mailom.
d. In├ę zmeny. Ak je CK pred za─Źat├şm z├íjazdu n├║ten├í podstatne zmeni┼ą niektor├Ż zo z├íkladn├Żch znakov slu┼żieb cestovn├ęho ruchu uveden├Żch v ┬ž 14 ods. 2 p├şsm. a) Z├íkona o z├íjazdoch alebo nem├┤┼że splni┼ą osobitn├ę po┼żiadavky cestuj├║ceho, s ktor├Żmi CK s├║hlasila alebo navrhuje zv├Ż┼íi┼ą cenu z├íjazdu o viac ako 8 %, navrhne Objedn├ívate─żovi zmenu zmluvy o z├íjazde tak, ┼że e-mailom bezodkladne informuje cestuj├║ceho o (a) navrhovan├Żch zmen├ích a o ich vplyve na cenu z├íjazdu, (b) pr├íve cestuj├║ceho navrhovan├ę zmeny v ur─Źenej primeranej lehote prija┼ą alebo odst├║pi┼ą od zmluvy o z├íjazde bez zaplatenia odstupn├ęho a (c) skuto─Źnosti, ┼że ak Objedn├ívate─ż v ur─Źenej lehote neprijme navrhovan├ę zmeny zmluvy o z├íjazde, zmluva o z├íjazde zanikne, a (d)cene n├íhradn├ęho z├íjazdu, ak je tak├Żto n├íhradn├Ż z├íjazd Objedn├ívate─żovi pon├║knut├Ż:
ÔŽü CK m├┤┼że Objedn├ívate─żovi, ktor├Ż odst├║pil od zmluvy o z├íjazde pon├║knu┼ą n├íhradn├Ż z├íjazd, ak je to mo┼żn├ę v rovnakej alebo vy┼í┼íej kvalite ako p├┤vodn├Ż z├íjazd. Ak Objedn├ívate─ż odst├║pi od zmluvy o z├íjazde a neprijme ponuku n├íhradn├ęho z├íjazdu, CK je povinn├í vr├íti┼ą Objedn├ívate─żovi v┼íetky platby uskuto─Źnen├ę Objedn├ívate─żm alebo v jeho mene bezodkladne, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy. Ustanovenie ┬ž 23 Z├íkona o z├íjazdoch sa pri odst├║pen├ş od zmluvy o z├íjazde a neprijat├ş n├íhradn├ęho z├íjazdu zo strany cestuj├║ceho pou┼żije primerane.
ÔŽü Ak sa v d├┤sledku zmeny zmluvy o z├íjazde alebo prijatia n├íhradn├ęho z├íjazdu m├í poskytn├║┼ą z├íjazd ni┼ż┼íej kvality alebo s ni┼ż┼í├şmi n├íkladmi, Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo na primeran├ę zn├ş┼żenie ceny z├íjazdu.

20. Odst├║penie od zmluvy pred za─Źat├şm z├íjazdu.
a. Objedn├ívate─ż je opr├ívnen├Ż kedyko─żvek pred za─Źat├şm z├íjazdu odst├║pi┼ą od zmluvy bez uvedenia d├┤vodu za podmienky zaplatenia odstupn├ęho ÔÇô tzv. storno poplatku takto:
ÔŽü v sume 20 % z ceny z├íjazdu/slu┼żby, najmenej v┼íak vo v├Ż┼íke n├íkladov ├║─Źtovan├Żch dod├ívate─żmi slu┼żieb, ktor├ę tvoria z├íjazd, ak k odst├║peniu od zmluvy do┼ílo 46 dn├ş a viac pred za─Źiatkom z├íjazdu/slu┼żby;
ÔŽü v sume 40 % z ceny z├íjazdu/slu┼żby, najmenej v┼íak vo v├Ż┼íke n├íkladov ├║─Źtovan├Żch dod├ívate─żmi slu┼żieb, ktor├ę tvoria z├íjazd, ak k odst├║peniu od zmluvy do┼ílo menej ako 45 dn├ş a z├írove┼ł 31 dn├ş alebo viac pred za─Źiatkom z├íjazdu/slu┼żby;
ÔŽü v sume 60 % z ceny z├íjazdu/slu┼żby, najmenej v┼íak vo v├Ż┼íke n├íkladov ├║─Źtovan├Żch dod├ívate─żmi slu┼żieb, ktor├ę tvoria z├íjazd, ak k odst├║peniu od zmluvy do┼ílo menej ako 30 dn├ş a z├írove┼ł 16 dn├ş alebo viac pred za─Źiatkom z├íjazdu/slu┼żby;
ÔŽü v sume 80 % z ceny z├íjazdu/slu┼żby, najmenej v┼íak vo v├Ż┼íke n├íkladov ├║─Źtovan├Żch dod├ívate─żmi slu┼żieb, ktor├ę tvoria z├íjazd, ak k odst├║peniu od zmluvy do┼ílo menej ako 15 dn├ş a z├írove┼ł 7 dn├ş alebo viac pred za─Źiatkom z├íjazdu/slu┼żby;
ÔŽü v sume 100 % z ceny z├íjazdu, ak k odst├║peniu od zmluvy do┼ílo 6 dn├ş a menej pred za─Źiatkom z├íjazdu/slu┼żby.
Objedn├ívate─ż si m├┤┼że u CK uplatni┼ą n├írok na zn├ş┼żenie storno poplatku o zn├ş┼żenie n├íkladov v d├┤sledku neposkytnutia slu┼żieb cestovn├ęho ruchu tvoriacich z├íjazd Objedn├ívate─żovi a pr├şjem z n├íhradn├ęho predaja slu┼żieb cestovn├ęho ruchu.
b. Objedn├ívate─ż je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od zmluvy pred za─Źat├şm z├íjazdu bez zaplatenia odstupn├ęho, ak v cie─żovom mieste alebo v jeho bezprostrednej bl├şzkosti nastan├║ neodvr├ítite─żn├ę a mimoriadne okolnosti, ktor├ę v├Żznamne ovplyvnia poskytovanie z├íjazdu alebo prepravu Objedn├ívate─żom do cie─żov├ęho miesta; pri odst├║pen├ş od zmluvy o z├íjazde m├í Objedn├ívate─ż n├írok na vr├ítenie v┼íetk├Żch platieb, ktor├ę za z├íjazd zaplatil.
c. CK m├┤┼że pred za─Źat├şm z├íjazdu odst├║pi┼ą od zmluvy o z├íjazde bez povinnosti nahradi┼ą ┼íkodu Objedn├ívate─żovi sp├┤soben├║ t├Żmto odst├║pen├şm, v├Żlu─Źne ak
ÔŽü po─Źet ├║─Źastn├şkov z├íjazdu je ni┼ż┼í├ş ako minim├ílny po─Źet ├║─Źastn├şkov po┼żadovan├Ż pod─ża zmluvy o z├íjazde a CK odst├║pi od zmluvy o z├íjazde najnesk├┤r
a. 20 dn├ş pred za─Źat├şm z├íjazdu, ak ide o cestu, ktor├í trv├í dlh┼íie ako 6 dn├ş,
b. 7 dn├ş pred za─Źat├şm z├íjazdu, ak ide o cestu, ktor├í trv├í od 2 dn├ş do 6 dn├ş,
c. 48 hod├şn pred za─Źat├şm z├íjazdu, ak ide o cesty, ktor├ę trvaj├║ menej ako 2 dni, alebo
ÔŽü neodvr├ítite─żn├ę a mimoriadne okolnosti br├ínia CK plni┼ą zmluvu o z├íjazde a CK ozn├ími Objedn├ívate─żovi odst├║penie od zmluvy o z├íjazde bezodkladne pred za─Źat├şm z├íjazdu.
d. Pri odst├║pen├ş od zmluvy o z├íjazde pod─ża p├şsm. a. a┼ż c. vy┼í┼íie vr├íti CK Objedn├ívate─żovi v┼íetky platby, ktor├ę od neho prijala na z├íklade zmluvy alebo v s├║vislosti s ┼łou bezodkladne, najnesk├┤r v┼íak do 14 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia ozn├ímenia o odst├║pen├ş od zmluvy alebo od odst├║penia CK od zmluvy. Ustanovenie p├şsm. a. t├Żm nie je dotknut├ę.
e. CK m├┤┼że odst├║pi┼ą od zmluvy o z├íjazde pred za─Źat├şm z├íjazdu ozn├ímen├şm doru─Źen├Żm Objedn├ívate─żovi e-mailom v pr├şpade, ak
a. sa Objedn├ívate─ż ome┼ík├í s ├║hradou hoci aj len ─Źasti ceny z├íjazdu alebo
b. z d├┤vodu poru┼íenia in├Żch zmluvn├Żch povinnost├ş Objedn├ívate─żom, alebo
c. z d├┤vodu zru┼íenia z├íjazdu/slu┼żby pred za─Źat├şm z├íjazdu/slu┼żby.
Ak CK odst├║pi od zmluvy pod─ża bodu a. alebo b. tohto p├şsm. e., Objedn├ívate─ż je povinn├Ż zaplati┼ą CK zmluvn├║ pokutu vo v├Ż┼íke sumy zodpovedaj├║cej storno poplatku pod─ża ─Źasu odst├║penia ur─Źen├ęho v p├şsm. a. tohto odseku, ktor├í sa zapo─Ź├şta s u┼ż uhradenou z├ílohou na cenu za z├íjazd. CK je povinn├í bezodkladne vr├íti┼ą Objedn├ívate─żovi zostatok z uhradenej ceny z├íjazdu.

21. Zodpovednos┼ą Objedn├ívate─ża.
Objedn├ívate─ż si vo vlastnej r├ę┼żii zabezpe─Źuje:
a. splnenie zdravotn├Żch ─Źi in├Żch formal├şt, ktor├ę s├║ potrebn├ę pre cestu alebo pobyt;
b. v─Źasn├Ż n├ístup na z├íjazd, cestu alebo ubytovanie, resp. k inej slu┼żbe pod─ża pokynov CK. Objedn├ívate─ż by mal re┼ípektova┼ą odpor├║─Źania t├Żkaj├║ce sa vhodn├ęho ─Źasu odchodu a pl├ínova┼ą odchodov├ę ─Źasy tak, aby sa na odletov├ę/odchodov├ę miesto dostavil s dostato─Źn├Żm, popr. po┼żadovan├Żm ─Źasov├Żm predstihom pred n├ístupom na z├íjazd/─Źerpan├şm slu┼żby;
c. dodr┼żiavanie v┼íetk├Żch pokynov, predpisov a povinnost├ş (napr. pasov├Żch, v├şzov├Żch, zdravotn├Żch, predpisov pre spolo─Źn├║ prepravu zvierat a pod.) pre zrealizovanie slu┼żieb/z├íjazdu, a tie┼ż ├║plnos┼ą cestovn├Żch dokladov. V tejto s├║vislosti si Objedn├ívate─ż bez s├║─Źinnosti CK obstar├í v┼íetky doklady po┼żadovan├ę pre vstup, pobyt, resp. tranzit do pr├şslu┼ínej krajiny, a to hlavne v├şza, doklad o zdravotnom poisten├ş a pod., pokia─ż je to po┼żadovan├ę. V pr├şpade nesplnenia t├Żchto povinnost├ş je leteck├í spolo─Źnos┼ą opr├ívnen├í odmietnu┼ą prepravu a v┼íetky z toho vypl├Żvaj├║ce n├íklady a ujmy Objedn├ívate─żovi vyfakturova┼ą;
d. platnos┼ą vlastn├ęho cestovn├ęho pasu (cestovn├Żch dokladov) a zabezpe─Źenie si platn├Żch vstupn├Żch v├şz (ak sa danou krajinou vy┼żaduj├║). Za platnos┼ą a vybavenie t├Żchto dokumentov za ┼żiadnych okolnost├ş nenesie zodpovednos┼ą CK. Udelenie turistick├Żch v├şz z├ívis├ş v┼żdy od rozhodnutia imigra─Źn├ęho ├║radu/├║radn├şkov krajiny, ktor├║ Objedn├ívate─ż ┼żiada o vstupn├ę v├şza. Na linke http://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/cestovne_doklady_a_viza-kam_viza_nepotrebujete (pr├şpadne na inej webovej str├ínke MZV SR, pokia─ż ju medzi─Źasom MZV SR zmen├ş) je mo┼żn├ę n├íjs┼ą aktu├ílny zoznam kraj├şn, ktor├ę vy┼żaduj├║ od ob─Źanov SR vstupn├ę v├şza. CK nenesie ┼żiadnu zodpovednos┼ą za ├║plnos┼ą a spr├ívnos┼ą vy┼í┼íie uveden├Żch inform├íci├ş. Imigra─Źn├ę formality a pr├ívne predpisy r├┤znych kraj├şn a pre r├┤zne n├írodnosti m├┤┼żu by┼ą kedyko─żvek pozmenen├ę a upraven├ę bez predo┼ílej a v─Źasnej inform├ície poskytnutej CK;
e. v pr├şpade odmietnutia komplexn├ęho cestovn├ęho poistenia preber├í Objedn├ívate─ż pln├║ zodpovednos┼ą za pr├şpadn├ę ┼íkody, ktor├ę s├║ inak predmetom poistn├ęho plnenia komplexn├ęho cestovn├ęho poistenia, ktor├ę je v ponuke CK.

22. Zodpovednos┼ą za poskytovanie z├íjazdu a reklam├ície. CK zodpoved├í za poru┼íenie zmluvy o z├íjazde, a to aj vtedy, ak maj├║ povinnosti in├ş poskytovatelia slu┼żieb cestovn├ęho ruchu poskytovan├Żch v r├ímci z├íjazdu.
a. Oznamovacia povinnos┼ą cestuj├║ceho. Ak niektor├í zo slu┼żieb cestovn├ęho ruchu nie je poskytnut├í v s├║lade so zmluvou o z├íjazde, Z├íkonom o z├íjazdoch alebo osobitn├Żm predpisom, na ktor├Ż Z├íkon o z├íjazdoch v tejto s├║vislosti odkazuje, alebo ak nem├í vlastnosti, ktor├ę Objedn├ívate─ż s oh─żadom na ponuku a zvyklosti d├┤vodne o─Źak├íval, Objedn├ívate─ż je povinn├Ż t├║to skuto─Źnos┼ą bezodkladne ozn├ími┼ą CK alebo jej poveren├ęmu z├ístupcovi.
1. CK je povinn├í v primeranej lehote ur─Źenej Objedn├ívate─żom vykona┼ą n├ípravu uveden├şm slu┼żby cestovn├ęho ruchu do s├║ladu so zmluvou, Z├íkonom o z├íjazdoch alebo osobitn├Żm predpisom, na ktor├Ż Z├íkon o z├íjazdoch v tejto s├║vislosti odkazuje, alebo s d├┤vodn├Żm o─Źak├ívan├şm cestuj├║ceho, ak je to vzh─żadom na okolnosti mo┼żn├ę alebo ak to nesp├┤sob├ş CK neprimeran├ę n├íklady vzh─żadom na rozsah poru┼íenia zmluvy a hodnotu dotknut├Żch slu┼żieb. Ur─Źenie lehoty nie je potrebn├ę, ak CK ozn├ími Objedn├ívate─żovi, ┼że n├ípravu nevykon├í, alebo ak n├íprava neznesie odklad vzh─żadom na osobitn├Ż z├íujem cestuj├║ceho.
2. Ak CK nevykon├í n├ípravu, pon├║kne Objedn├ívate─żovi n├íhradn├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu rovnakej kvality alebo vy┼í┼íej kvality, ako je uveden├í v zmluve, bez dodato─Źn├Żch n├íkladov pre cestuj├║ceho alebo ni┼ż┼íej kvality, ako je uveden├í v zmluve, s ponukou primeranej z─żavy z ceny, a to aj vtedy, ak n├ívrat cestuj├║ceho na miesto odchodu nie je zabezpe─Źen├Ż pod─ża zmluvy. Objedn├ívate─ż m├┤┼że odmietnu┼ą n├íhradn├ę slu┼żby, ak nie s├║ porovnate─żn├ę so slu┼żbami uveden├Żmi v zmluve alebo pon├║knut├í z─żava za slu┼żby ni┼ż┼íej kvality nie je primeran├í. Ak poskytnutie n├íhradn├Żch slu┼żieb Objedn├ívate─ż opr├ívnene odmietne alebo tieto n├íhradn├ę slu┼żby nem├┤┼że z objekt├şvnych d├┤vodov prija┼ą, Objedn├ívate─ż pokra─Źuje v u┼ż├şvan├ş slu┼żieb, ktor├ę s├║ predmetom jeho ozn├ímenia pod─ża p├şsm. a. vy┼í┼íie, a CK poskytne Objedn├ívate─żovi primeran├║ z─żavu z ceny z├íjazdu za slu┼żby, ktor├ę boli predmetom jeho ozn├ímenia. Ak je s├║─Źas┼ąou z├íjazdu aj preprava cestuj├║ceho, CK bezodkladne zabezpe─Ź├ş repatri├íciu porovnate─żnou prepravou bez dodato─Źn├Żch n├íkladov pre cestuj├║ceho v Z├íkonom o z├íjazdoch ur─Źen├Żch pr├şpadoch.
3. Ak CK nevykon├í n├ípravu ani nezabezpe─Ź├ş Objedn├ívate─żovi n├íhradn├ę slu┼żby pod─ża bodov i. a ii. vy┼í┼íie, Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo
ÔŽü vykona┼ą n├ípravu s├ím a po┼żadova┼ą od CK n├íhradu ├║─Źelne vynalo┼żen├Żch n├íkladov s t├Żm spojen├Żch,
ÔŽü odst├║pi┼ą od zmluvy bez zaplatenia odstupn├ęho a po┼żadova┼ą primeran├║ z─żavu z ceny z├íjazdu za slu┼żby cestovn├ęho ruchu, ktor├ę neboli poskytnut├ę riadne a v─Źas, ak ide o podstatn├ę poru┼íenie zmluvy. Ak je s├║─Źas┼ąou z├íjazdu aj preprava cestuj├║ceho, CK bezodkladne zabezpe─Ź├ş repatri├íciu porovnate─żnou prepravou bez dodato─Źn├Żch n├íkladov pre cestuj├║ceho.
4. CK je povinn├í vyhotovi┼ą v spolupr├íci s Objedn├ívate─żom p├şsomn├Ż z├íznam a odovzda┼ą Objedn├ívate─żovi k├│piu tohto p├şsomn├ęho z├íznamu, ak
ÔŽü nevykon├í n├ípravu pod─ża bodu i. vy┼í┼íie a nepon├║kne Objedn├ívate─żovi n├íhradn├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu rovnakej kvality alebo vy┼í┼íej kvality, ako je uveden├í v zmluve, bez dodato─Źn├Żch n├íkladov pre cestuj├║ceho,
ÔŽü pon├║kne Objedn├ívate─żovi n├íhradn├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu ni┼ż┼íej kvality, ako je uveden├í v zmluve, s ponukou primeranej z─żavy z ceny,
ÔŽü Objedn├ívate─ż opr├ívnene n├íhradn├ę slu┼żby odmietne alebo ich nem├┤┼że z objekt├şvnych pr├ş─Źin prija┼ą,
ÔŽü Objedn├ívate─ż vykon├í n├ípravu s├ím pod─ża bodu iii./1 vy┼í┼íie.
b. Reklam├ícia. Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo uplatni┼ą reklam├íciu z├íjazdu do dvoch rokov od skon─Źenia z├íjazdu, alebo ak sa z├íjazd neuskuto─Źnil, odo d┼ła, ke─Ć sa mal z├íjazd skon─Źi┼ą pod─ża zmluvy. Objedn├ívate─ż uplatn├ş svoje pr├ívo na reklam├íciu jedn├Żm z nasleduj├║cich sp├┤sobov:
ÔŽü p├şsomne na adresu s├şdla CK;
ÔŽü e-mailom na adresu info@dovolenka.sme.sk
CK vybav├ş reklam├íciu najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície. Ak je to mo┼żn├ę, Objedn├ívate─ż pri uplatnen├ş reklam├ície prilo┼ż├ş p├şsomn├Ż z├íznam. Ak CK nepreuk├í┼że, ┼że poru┼íenie zmluvy sp├┤sobil Objedn├ívate─ż, je povinn├í Objedn├ívate─żovi do 30 dn├ş odo d┼ła uplatnenia reklam├ície vr├íti┼ą ─Źas┼ą ceny zodpovedaj├║cu primeranej z─żave pod─ża p├şsm. a. vy┼í┼íie s prihliadnut├şm na z├íva┼żnos┼ą a ─Źas trvania poru┼íenia zmluvy; t├Żm nie je dotknut├ę pr├ívo cestuj├║ceho po┼żadova┼ą n├íhradu ┼íkody.
c. Nemo┼żnos┼ą n├ívratu. Ak v d├┤sledku neodvr├ítite─żn├Żch a mimoriadnych okolnost├ş nie je mo┼żn├ę zabezpe─Źi┼ą n├ívrat cestuj├║ceho pod─ża zmluvy o z├íjazde, CK uhr├ídza n├íklady na potrebn├ę ubytovanie, ak je to mo┼żn├ę rovnakej kateg├│rie a triedy, v trvan├ş najviac 3 noc├ş na jedn├ęho cestuj├║ceho. Ak s├║ v osobitn├Żch predpisoch o pr├ívach Objedn├ívate─ża platn├Żch pre pr├şslu┼ín├ę dopravn├ę prostriedky na n├ívrat cestuj├║ceho ustanoven├ę dlh┼íie lehoty, uplat┼łuj├║ sa tieto dlh┼íie lehoty. Obmedzenie n├íkladov na ubytovanie sa nevz┼ąahuje na osoby so zn├ş┼żenou pohyblivos┼ąou a osoby, ktor├ę ich sprev├ídzaj├║, tehotn├ę ┼żeny, malolet├Żch bez sprievodu alebo osoby, ktor├ę potrebuj├║ osobitn├║ lek├írsku starostlivos┼ą, ak bola CK o ich osobitn├Żch potreb├ích informovan├í najmenej 48 hod├şn pred za─Źat├şm z├íjazdu.
d. Poveren├Ż z├ístupca. V ┼ąa┼żkostiach sa m├┤┼żete obr├íti┼ą so ┼żiados┼ąou o pomoc v priebehu cel├ęho z├íjazdu na poveren├ęho z├ístupcu CK, ktor├Ż je opr├ívnen├Ż prij├şma┼ą a vybavova┼ą aj reklam├ície po─Źas z├íjazdu:
Meno: Ing. Ivajlo Rasovsk├Ż, Adresa: Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, E-mail: info@wanderer.sk.sk, Tel: 0905 947833

23. N├íhrada ┼íkody. Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo na primeran├║ n├íhradu majetkovej ┼íkody a tie┼ż pr├ívo na primeran├║ nemajetkov├║ ujmu, ktor├í mu vznikla v d├┤sledku podstatn├ęho poru┼íenia zmluvy o z├íjazde, za ktor├ę zodpoved├í CK.
a. Zbavenie sa zodpovednosti. CK sa m├┤┼że zbavi┼ą zodpovednosti za ┼íkodu, ak preuk├í┼że, ┼że poru┼íenie zmluvy bolo sp├┤soben├ę
ÔŽü Objedn├ívate─żom,
ÔŽü tre┼ąou osobou, ktor├í nie je poskytovate─żom slu┼żieb cestovn├ęho ruchu poskytovan├Żch v r├ímci z├íjazdu, ak poru┼íenie nebolo mo┼żn├ę predv├şda┼ą ani odvr├íti┼ą, alebo
ÔŽü neodvr├ítite─żn├Żmi a mimoriadnymi okolnos┼ąami.
b. Obmedzenie rozsahu n├íhrady ┼íkody. Ak medzin├írodn├í zmluva, ktorou je E├Ü viazan├í, obmedz├ş rozsah n├íhrady ┼íkody alebo podmienky, za ak├Żch ju m├í uhradi┼ą poskytovate─ż slu┼żby cestovn├ęho ruchu poskytovanej v r├ímci z├íjazdu, rovnak├ę obmedzenia sa vz┼ąahuj├║ aj na CK. Ak medzin├írodn├í zmluva, ktorou Eur├│pska ├║nia nie je viazan├í, obmedz├ş n├íhradu ┼íkody, ktor├║ m├í zaplati┼ą poskytovate─ż slu┼żby, rovnak├ę obmedzenia sa vz┼ąahuj├║ aj na CK. Bez oh─żadu na uveden├ę sa rozsah n├íhrady ┼íkody obmedzuje na sumu zodpovedaj├║cu trojn├ísobku celkovej ceny z├íjazdu, okrem ak sa jedn├í o zranenie, ├║myselne sp├┤soben├║ ┼íkodu alebo o ┼íkodu sp├┤soben├║ z nedbanlivosti.

24. Pomoc v ┼ąa┼żkostiach. CK bezodkladne poskytne Objedn├ívate─żovi primeran├║ pomoc v ┼ąa┼żkostiach, a to aj za neodvr├ítite─żn├Żch a mimoriadnych okolnost├ş, najm├Ą poskytnut├şm vhodn├Żch inform├íci├ş o slu┼żb├ích zdravotnej starostlivosti, miestnych org├ínoch a zastupite─żskom ├║rade Slovenskej republiky a pomoci Objedn├ívate─żovi s komunik├íciou na dia─żku a s n├íjden├şm n├íhradn├ęho rie┼íenia probl├ęmu. Ak sa Objedn├ívate─ż ocitne v ┼ąa┼żkostiach v d├┤sledku svojho ├║myseln├ęho konania alebo svojej nedbanlivosti, CK je opr├ívnen├í po┼żadova┼ą od cestuj├║ceho za poskytnut├║ pomoc ├║hradu. V├Ż┼íka ├║hrady v┼íak nepresiahne v├Ż┼íku skuto─Źn├Żch n├íkladov, ktor├ę vznikli CK poskytnut├şm pomoci Objedn├ívate─żovi.

25. Ochrana proti ├║padku. Pred uzatvoren├şm zmluvy o z├íjazde boli Objedn├ívate─żovi poskytnut├ę inform├ície o ochrane pre pr├şpad ├║padku CK. Na cestuj├║ceho sa vz┼ąahuje ochrana proti ├║padku pod─ża Z├íkona o z├íjazdoch. N├ízov a s├şdlo poskytovate─ża ochrany pre pr├şpad ├║padku a jeho kontaktn├ę ├║daje: Union pois┼ąov┼ła, a. s., Karad┼żi─Źova 10, 813 60 Bratislava, Slovensk├í republika, I─îO: 31322051, DI─î: 2020800353, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, odd. Sa, vl.─Ź. 383/B, ├║─Źet ─Ź.: 6600547090/1111, IBAN SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC UNCRSKBX veden├Ż v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobo─Źka zahrani─Źnej banky
kontaktn├ę ├║daje internetov├í str├ínka: www.union.sk, telef├│n: 0850 111 211, e-mail: union@union.sk. v zmysle z├íkona ─Ź. 281/2001 Z.z.

26. Ochrana osobn├Żch ├║dajov. Podpisom zmluvy o z├íjazde objedn├ívate─ż ude─żuje CK v├Żslovn├Ż s├║hlas na spracovanie osobn├Żch ├║dajov uveden├Żch v zmluve o┬áz├íjazde t├Żmto v zmysle z├íkona ─Ź. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov v s├║lade s Nariaden├şm Eur├│pskeho parlamentu a Rady E├Ü ─Ź. 2016/679 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żm sa zru┼íuje smernica ─Ź. 95/46/ES (v┼íeobecn├ę nariadenie o ochrane ├║dajov). Informovanie o spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov os├┤b z├║─Źastnen├Żch na z├íjazde a o ich pr├ívach vypl├Żvaj├║cich zo z├íkonnej ├║pravy┬á zabezpe─Źuje┬á CK┬á prostredn├şctvom┬á inform├íci├ş┬á uverejnen├Żch┬á na str├ínke┬á www.wanderer.sk┬á v┬á ─Źasti┬á ÔÇ×Ochrana┬á osobn├Żch ├║dajovÔÇť.
Objedn├ívate─ż vyhlasuje a potvrdzuje, ┼że m├í s├║hlas os├┤b, v prospech ktor├Żch ako objedn├ívate─ż uzavrel zmluvu o z├íjazde, na poskytnutie ich osobn├Żch ├║dajov CK za ├║─Źelom ich sprac├║vania v s├║lade s t├Żmto ─Źl├ínkom VOP.
├Ü─Źelom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov je vytvorenie podmienok pre splnenie z├ív├Ązkov cestovnej kancel├írie vypl├Żvaj├║cich zo zmluvy o z├íjazde a za ├║─Źelom pon├║kania slu┼żieb poskytovan├Żch a sprostredkovan├Żch CK a pre akvizi─Źn├║ ─Źinnos┼ą. Poskytovan├ę ├║daje m├┤┼żu by┼ą spr├şstupnen├ę len zamestnancom CK a osob├ím, ktor├ę s├║ opr├ívnen├ę pon├║ka┼ą a poskytova┼ą slu┼żby CK.
S├║hlas objedn├ívate─ża je platn├Ż a┼ż do jeho p├şsomn├ęho odvolania.

27. Inform├ícia o mo┼żnosti alternat├şvneho rie┼íenia sporov. Objedn├ívate─ż, ktor├Ż je spotrebite─żom, m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na CK, ak nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm CK vybavila jeho reklam├íciu alebo ak sa domnieva, ┼że poru┼íila jeho pr├íva. ─Äalej, m├í pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu subjektu alternat├şvneho rie┼íenia sporov (─Ćalej len ÔÇ×ARSÔÇť), ak bolo na ┼żiados┼ą pod─ża predch├ídzaj├║cej vety odpovedan├ę zamietavo alebo na ┼łu nebolo odpovedan├ę do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania. N├ívrh pod├íva spotrebite─ż pr├şslu┼ín├ęmu subjektu ARS; mo┼żnos┼ą obr├íti┼ą sa na s├║d t├Żm nie je dotknut├í. ─Äal┼íie podmienky s├║visiace s ARS ustanovuje z├íkon ─Ź. 391/2015 Z. z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov. Eur├│pska komisia na ├║─Źely mimos├║dneho rie┼íenia sporov so spotrebite─żmi vyvinula platformu rie┼íenia sporov online (RSO). Aj t├║to platformu m├┤┼że spotrebite─ż vyu┼żi┼ą na rie┼íenie svojich sporov, a to prostredn├şctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr. V pr├şpade ak├Żchko─żvek probl├ęmov m├┤┼że spotrebite─ż kontaktova┼ą CK na: info@wanderer.sk.

Z├íjazdy sprostredkovan├ę pre in├ęho Dod├ívate─ża ÔÇô pre in├║ cestovn├║ kancel├íriu

28. V pr├şpade z├íjazdov sprostredkovan├Żch pre in├║ cestovn├║ kancel├íriu sa primerane a s odli┼ínos┼ąami uveden├Żmi v tejto ─Źasti VOP uplatnia odseky 12 a┼ż 18 a┬á28 vy┼í┼íie.

29. Predzmluvn├ę inform├ície. Pred uzatvoren├şm zmluvy o z├íjazde alebo zml├║v tvoriacich spojen├ę slu┼żby cestovn├ęho ruchu boli Objedn├ívate─żovi poskytnut├ę inform├ície prostredn├şctvom pr├şslu┼ín├ęho formul├íra v zmysle Z├íkona o z├íjazdoch, vr├ítane inform├ície o cestovnej kancel├írii, pre ktor├║ CK predaj z├íjazdu sprostredk├║va.

30. Zmluva. Neoddelite─żnou pr├şlohou zmluvy s├║ aj v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (platobn├ę, cestovn├ę, reklama─Źn├ę podmienky a pod.) Dod├ívate─ża, zverejnen├ę Dod├ívate─żom zvy─Źajne v jazyku krajiny, v ktorej m├í s├şdlo Dod├ívate─ż. Aj ─Ćal┼íie s├║visiace dokumenty poskytovan├ę Dod├ívate─żom s├║ s├║─Źas┼ąou zmluvy a s├║ spravidla uveden├ę v materinskom jazyku s├şdla spolo─Źnosti Dod├ívate─ża. Pod─ża v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok Dod├ívate─żov sa zmluva zvy─Źajne riadi pr├ívnym poriadkom ┼ít├ítu, v ktorom m├í Dod├ívate─ż svoje s├şdlo, ale nemus├ş tomu tak by┼ą v ka┼żdom pr├şpade. Vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti CK a z├íujemcu, upravuj├║ce sprostredkovanie predaja z├íjazdu alebo inej slu┼żby, sa riadia t├Żmito VOP.

31. Zodpovednos┼ą. Pri z├íjazdoch alebo in├Żch slu┼żb├ích, ktor├ę pon├║ka CK v postaven├ş sprostredkovate─ża, informuje CK z├íujemcu, ┼że sa jedn├í o z├íjazd/slu┼żbu inej cestovnej kancel├írie. CK je na z├íklade sprostredkovate─żskej zmluvy opr├ívnen├í uzatv├íra┼ą zmluvy v mene Dod├ívate─żov, inkasova┼ą a vym├íha┼ą dohodnut├║ cenu z├íjazdu a ─Ćal┼í├şch slu┼żieb a pr├şpadn├ę storno poplatky. V pr├şpade sprostredk├║van├ęho z├íjazdu/slu┼żby za plnenie zmluvy zodpoved├í v├Żhradne Dod├ívate─ż. Sprostredkovanie je charakterizovan├ę z├ív├Ązkom CK vo─Źi Dod├ívate─żovi sprostredkova┼ą uzatvorenie zmluvy medzi Dod├ívate─żom a z├íujemcom, resp. Objedn├ívate─żm. CK uzatv├íra pri sprostredkovan├ş zmluvu v mene Dod├ívate─ża, ktor├ęho z├íjazd alebo in├í slu┼żba je sprostredkovan├í. Zmluvn├Żmi stranami na zmluve s├║ v takom pr├şpade Dod├ívate─ż a Objedn├ívate─ż.

32. Odst├║penie od zmluvy pred za─Źat├şm z├íjazdu. Storno podmienky Dod├ívate─ża s├║ uveden├ę vo v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienkach Dod├ívate─ża. Pokia─ż CK uhrad├ş storno poplatok alebo in├║ platbu pr├şslu┼ín├ęmu Dod├ívate─żovi za cestuj├║ceho, vznikne jej priamy n├írok na jeho uhradenie vo─Źi Objedn├ívate─żovi z titulu bezd├┤vodn├ęho obohatenia.

33. Reklam├ícia. Objedn├ívate─ż je opr├ívnen├Ż ozn├ímenie, ┼żiados┼ą, reklam├íciu alebo s┼ąa┼żnos┼ą, ktor├ę sa t├Żkaj├║ poskytovania z├íjazdu, doru─Źova┼ą priamo CK:
ÔÇó p├şsomne na adresu s├şdla CK;
ÔÇó e-mailom na adresu info@wanderer.sk
Pokia─ż CK predaj z├íjazdu sprostredkovala pre in├ęho dod├ívate─ża, post├║pi doru─Źen├Ż podnet bezodkladne a nebude ho sama vybavova┼ą. De┼ł doru─Źenia podnetu CK sa v┼íak pova┼żuje za de┼ł doru─Źenia pr├şslu┼ínej cestovnej kancel├írii – Dod├ívate─żovi.
Pri z├íjazdoch alebo in├Żch slu┼żb├ích, ktor├Żch predaj CK sprostredkovala pre in├ęho Dod├ívate─ża, nesie zodpovednos┼ą za poru┼íenie z├ív├Ązkov vypl├Żvaj├║cich z uzatvorenej zmluvy v plnom rozsahu Dod├ívate─ż, ktor├Ż je v pr├ívnom vz┼ąahu s Objedn├ívate─żm. CK ako sprostredkovate─ż nezodpoved├í za kvalitu a rozsah slu┼żieb poskytovan├Żch Dod├ívate─żom. Pr├şpadn├ę reklam├ície slu┼żieb si Objedn├ívate─ż v tomto pr├şpade uplat┼łuje v├Żhradne u Dod├ívate─ża (t├íto podmienka je zachovan├í aj v pr├şpade, ak Objedn├ívate─ż doru─Ź├ş Dod├ívate─żovi reklam├íciu prostredn├şctvom CK ako sprostredkovate─ża), a to v ├║radnom jazyku krajiny, v ktorej m├í Dod├ívate─ż zaregistrovan├ę s├şdlo spolo─Źnosti. CK ako sprostredkovate─ż nie je opr├ívnen├í rie┼íi┼ą reklam├ície v mene Dod├ívate─ża. CK poskytne Objedn├ívate─żovi v pr├şpade ┼żiadosti z├íkladn├║ s├║─Źinnos┼ą pri vybavovan├ş reklam├ície slu┼żieb u Dod├ívate─ża, nezabezpe─Źuje v┼íak prekladate─żsk├ę slu┼żby samotn├ęho predmetu a obsahu reklam├ície. K reklam├ícii sa doporu─Źuje prilo┼żi┼ą aj reklama─Źn├Ż protokol z miesta pobytu potvrden├Ż poveren├Żm z├ístupcom Dod├ívate─ża, popr. ─Ćal┼íie relevantn├ę doklady (fotografie a pod.).

34. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia
a. Podpisom zmluvy o z├íjazde Objedn├ívate─ż potvrdzuje, ┼że s├║ mu VOP, ako aj inform├ície a zmluvn├ę podmienky uveden├ę v katal├│goch, cenn├şkoch a ostatn├Żch materi├íloch CK zn├íme, s├║hlas├ş s nimi a v plnom rozsahu ich prij├şma.
b. Ak├ęko─żvek ozn├ímenia alebo p├şsomnosti v zmysle t├Żchto VOP, ktor├ę musia by┼ą vykonan├ę v p├şsomnej forme, bud├║ dotknut├ęmu ├║─Źastn├şkovi zmluvn├ęho vz┼ąahu doru─Źen├ę osobne alebo doporu─Źen├Żm listom ─Źi inou formou registrovan├ęho po┼ítov├ęho styku na adresu uveden├║ v zmluve o z├íjazde, pokia─ż nie je ur─Źen├ę alebo medzi ├║─Źastn├şkmi zmluvn├ęho vz┼ąahu p├şsomne dohodnut├ę inak.
c. Ozn├ímenia zasielan├ę po┼ítou sa pova┼żuj├║ za doru─Źen├ę 3. (tret├ş) de┼ł po ich preuk├ízate─żnom odoslan├ş na adresu dotknut├ęho ├║─Źastn├şka zmluvn├ęho vz┼ąahu, alebo na neskor┼íiu adresu, ozn├ímen├║ p├şsomne druh├ęmu ├║─Źastn├şkovi zmluvn├ęho vz┼ąahu. Predmetn├ę p├şsomnosti sa bud├║ pova┼żova┼ą za doru─Źen├ę i v pr├şpade ich vr├ítenia odosielate─żovi z d├┤vodu ich nedoru─Źite─żnosti, odmietnutia prevzatia zo strany adres├íta, resp. zmarenia doru─Źenia konan├şm alebo opomenut├şm adres├íta.
d. V pr├şpade ─Źasovej tiesne je CK opr├ívnen├í ozn├ími┼ą obsah p├şsomnosti objedn├ívate─żovi aj telefonicky, faxom alebo elektronickou po┼ítou, pri─Źom povinnos┼ą doru─Źi┼ą p├şsomnos┼ą sp├┤sobom pod─ża ods. 2 ost├íva zachovan├í. V uvedenom pr├şpade v┼íak ├║─Źinky doru─Źenia nast├ívaj├║ u┼ż okamihom telefonick├ęho ozn├ímenia, preuk├ízate─żn├ęho odoslania faxovej alebo e-mailovej spr├ívy

Wanderer┬á– V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (PDF)