Individuálna ponuka

M├íte vlastn├ę po┼żiadavky na z├íjazd?
Vytvor├şme ho pod─ża Va┼íich predst├ív.

Vypracova┼ą ponuku

Ochrana osobn├Żch ├║dajov

Inform├ície o sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov

Spracovanie osobn├Żch ├║dajov os├┤b z├║─Źastnen├Żch na z├íjazde.

CK t├Żmto osob├ím uveden├Żm na zmluve o obstaran├ş z├íjazdu (─Ćalej aj ÔÇ×dotknut├í osobaÔÇť v pr├şslu┼ínom gramatickom tvare) oznamuje, ┼że v zmysle z├íkona 18/2018 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov (─Ćalej aj Z├íkon) sprac├║va osobn├ę ├║daje za ├║─Źelom plnenia zmluvy o obstaran├ş z├íjazdu a zmluvn├Żch povinnost├ş vypl├Żvaj├║cich ich zo zmluvy o obstaran├ş z├íjazdu. Na spracovanie osobn├Żch ├║dajov poskytnut├Żch v s├║vislosti s plnen├şm zmluvy o obstaran├ş z├íjazdu nie je CK povinn├í vy┼żadova┼ą osobitn├Ż s├║hlas. V pr├şpade neposkytnutia po┼żadovan├Żch osobn├Żch ├║dajov, nie je mo┼żn├ę zabezpe─Źi┼ą splnenie zmluvn├Żch povinnost├ş vypl├Żvaj├║cich CK zo zmluvy o obstaran├ş z├íjazdu.

CK sprac├║va osobn├ę ├║daje dotknut├Żch os├┤b v rozsahu v akom boli poskytnut├ę a zaznamenan├ę do zmluvy o obstaran├ş z├íjazdu a to: Meno, priezvisko, d├ítum narodenia, adresa trval├ęho pobytu, emailov├í adresa, pohlavie.

Osobn├ę ├║daje uchov├íva CK na dobu neur─Źit├║ za ├║─Źelom archiv├ície, marketingu (zasielania ponukov├Żch katal├│gov na nov├║ sez├│nu), za ├║─Źelom vedenia vlastnej evidencie.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo namieta┼ą sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, na ├║─Źel priameho marketingu vr├ítane profilovania v rozsahu, v akom s├║vis├ş s priamym marketingom. Ak dotknut├í osoba namieta sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov na ├║─Źel priameho marketingu, CK ─Ćalej osobn├ę ├║daje na ├║─Źel priameho marketingu nesmie sprac├║va┼ą.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo namieta┼ą sprac├║vanie jej osobn├Żch ├║dajov z d├┤vodu t├Żkaj├║ceho sa jej konkr├ętnej situ├ície vykon├ívan├ę pod─ża ┬ž 13 ods. 1 p├şsm. e) (sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na splnenie ├║lohy realizovanej vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci zverenej prev├ídzkovate─żovi,) alebo p├şsm. f) (sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je nevyhnutn├ę na ├║─Źel opr├ívnen├Żch z├íujmov prev├ídzkovate─ża alebo tretej strany okrem pr├şpadov, ke─Ć nad t├Żmito z├íujmami preva┼żuj├║ z├íujmy alebo pr├íva dotknutej osoby vy┼żaduj├║ce si ochranu osobn├Żch ├║dajov, najm├Ą ak je dotknutou osobou die┼ąa; tento pr├ívny z├íklad sa nevz┼ąahuje na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov org├ínmi verejnej moci pri plnen├ş ich ├║loh.) z├íkona ─Ź 18/2018 Z.z. vr├ítane profilovania zalo┼żen├ęho na t├Żchto ustanoveniach. CK nesmie ─Ćalej sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje, ak nepreuk├í┼że nevyhnutn├ę opr├ívnen├ę z├íujmy na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę preva┼żuj├║ nad pr├ívami alebo z├íujmami dotknutej osoby, alebo d├┤vody na uplatnenie pr├ívneho n├íroku.

V s├║vislosti s pou┼ż├şvan├şm slu┼żieb informa─Źnej spolo─Źnosti m├┤┼że dotknut├í osoba svoje pr├ívo namieta┼ą uplat┼łova┼ą automatizovan├Żmi prostriedkami s pou┼żit├şm technick├Żch ┼ípecifik├íci├ş. Dotknut├í osoba m├í pr├ívo namieta┼ą sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║, z d├┤vodov t├Żkaj├║cich sa jej konkr├ętnej situ├ície, okrem pr├şpadov, ke─Ć je sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov nevyhnutn├ę na plnenie ├║lohy z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu, ak sa osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║ na vedeck├Ż ├║─Źel, na ├║─Źel historick├ęho v├Żskumu alebo na ┼ítatistick├Ż ├║─Źel pod─ża ┬ž 78 ods. 8. z├íkona ─Ź 18/2018 z.z.

CK t├Żmto informuje dotknut├ę osoby, ┼że ich osobn├ę ├║daje pren├í┼ía do tretej krajiny (cie─żovej destin├ície uvedenej v zmluve o obstaran├ş z├íjazdu, ako aj prepravcom zabezpe─Źuj├║cim prepravu do a z cie─żovej destin├ície). Tak├Żto prenos je nevyhnutn├Ż na plnenie zmluvy o obstaran├ş z├íjazdu medzi dotknutou osobou a CK a na vykonanie predzmluvn├Żch opatren├ş. Poskytnutie primeran├Żch z├íruk pri poskytovan├ş osobn├Żch ├║dajov dotknutej osoby do tretej krajiny CK zabezpe─Źuje pod─ża ┬ž 85 z├íkona ─Ź 18/2018 Z.z..

Pr├íva os├┤b z├║─Źastnen├Żch na z├íjazde v s├║vislosti so sprac├║van├şm ich osobn├Żch ├║dajov.

Ka┼żd├í dotknut├í osoba m├í pr├ívo z├şska┼ą od CK potvrdenie o tom, ─Źi sa sprac├║vaj├║ osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║. Ak CK tak├ęto osobn├ę ├║daje sprac├║va, dotknut├í osoba m├í pr├ívo z├şska┼ą pr├şstup k t├Żmto osobn├Żm ├║dajom a inform├ície o; ├║─Źele sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov; kateg├│rii sprac├║van├Żch osobn├Żch ├║dajov; identifik├ícii pr├şjemcu alebo o kateg├│rii pr├şjemcu, ktor├ęmu boli alebo maj├║ by┼ą osobn├ę ├║daje poskytnut├ę, najm├Ą o pr├şjemcovi v tretej krajine alebo o medzin├írodnej organiz├ícii, ak je to mo┼żn├ę; dobe uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov; ak to nie je mo┼żn├ę, inform├íciu o krit├ęri├ích jej ur─Źenia; pr├íve po┼żadova┼ą od CK opravu osobn├Żch ├║dajov t├Żkaj├║cich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich sprac├║vania, alebo o pr├íve namieta┼ą sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov; pr├íve poda┼ą n├ívrh na za─Źatie konania o ochrane osobn├Żch ├║dajov (pod─ża ┬ž 100 z├íkona ─Ź. 18/2018 Z.z.); zdroji osobn├Żch ├║dajov, ak sa osobn├ę ├║daje nez├şskali od dotknutej osoby; existencii automatizovan├ęho individu├ílneho rozhodovania vr├ítane profilovania pod─ża ┬ž 28 ods. 1 a 4 z├íkona ─Ź 18/2018 Z.z.; v t├Żchto pr├şpadoch poskytne CK dotknutej osobe inform├ície najm├Ą o pou┼żitom postupe, ako aj o v├Żzname a predpokladan├Żch d├┤sledkoch tak├ęho sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pre dotknut├║ osobu.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo by┼ą informovan├í CK o primeran├Żch z├íruk├ích t├Żkaj├║cich sa prenosu jej osobn├Żch ├║dajov do tretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii. CK je povinn├í poskytn├║┼ą dotknutej osobe jej osobn├ę ├║daje, ktor├ę sprac├║va. Za opakovan├ę poskytnutie osobn├Żch ├║dajov, o ktor├ę dotknut├í osoba po┼żiada, m├┤┼że CK ├║─Źtova┼ą primeran├Ż poplatok zodpovedaj├║ci administrat├şvnym n├íkladom. CK je povinn├í poskytn├║┼ą osobn├ę ├║daje dotknutej osobe sp├┤sobom pod─ża jej po┼żiadavky.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na to, aby CK bez zbyto─Źn├ęho odkladu opravila nespr├ívne osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║. So zrete─żom na ├║─Źel sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov m├í dotknut├í osoba pr├ívo na doplnenie ne├║pln├Żch osobn├Żch ├║dajov.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na to, aby CK bez zbyto─Źn├ęho odkladu vymazala osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║. CK je povinn├í bez zbyto─Źn├ęho odkladu vymaza┼ą osobn├ę ├║daje, ak dotknut├í osoba uplatnila pr├ívo na v├Żmaz pod─ża predch├ídzaj├║cej vety, ak s├║ z├írove┼ł splnen├ę podmienky na tak├Żto v├Żmaz pod─ża ust. ┬ž 23 ods. 2 a 4 z├íkona ─Ź 18/2018 Z.z..

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na to, aby CK obmedzila sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov, ak

a) dotknut├í osoba namieta spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov, a to po─Źas obdobia umo┼ż┼łuj├║ceho CK overi┼ą spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov,

b) sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je nez├íkonn├ę a dotknut├í osoba namieta vymazanie osobn├Żch ├║dajov a ┼żiada namiesto toho obmedzenie ich pou┼żitia,

c) CK u┼ż nepotrebuje osobn├ę ├║daje na ├║─Źel sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov, ale potrebuje ich dotknut├í osoba na uplatnenie pr├ívneho n├íroku, alebo

d) dotknut├í osoba namieta sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov pod─ża ┬ž 27 ods. 1, z├íkona ─Ź 18/2018 Z.z. a to a┼ż do overenia, ─Źi opr├ívnen├ę d├┤vody na strane CK preva┼żuj├║ nad opr├ívnen├Żmi d├┤vodmi dotknutej osoby.

Ak sa sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov obmedzilo pod─ża predch├ídzaj├║ceho odseku okrem uchov├ívania m├┤┼że osobn├ę ├║daje CK sprac├║va┼ą len so s├║hlasom dotknutej osoby alebo na ├║─Źel uplatnenia pr├ívneho n├íroku, na ochranu os├┤b alebo z d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu. Dotknut├║ osobu, ktorej sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov sa takto obmedz├ş je CK povinn├í informova┼ą pred t├Żm, ako bude obmedzenie sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov zru┼íen├ę.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo z├şska┼ą osobn├ę ├║daje, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ a ktor├ę poskytla CK, v ┼ítrukt├║rovanom, be┼żne pou┼ż├şvanom a strojovo ─Źitate─żnom form├íte a m├í pr├ívo prenies┼ą tieto osobn├ę ├║daje ─Ćal┼íiemu prev├ídzkovate─żovi (CK), ak je to technicky mo┼żn├ę a ak sa osobn├ę ├║daje sprac├║vaj├║ pod─ża ┬ž 13 ods. 1 p├şsm. a), ┬ž 16 ods. 2 p├şsm. a) alebo ┬ž 13 ods. 1 p├şsm. b) z├íkona ─Ź 18/2018 Z.z. a sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov sa vykon├íva automatizovan├Żmi prostriedkami.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na to, aby sa na ┼łu nevz┼ąahovalo rozhodnutie, ktor├ę je zalo┼żen├ę v├Żlu─Źne na automatizovanom sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov vr├ítane profilovania a ktor├ę m├í pr├ívne ├║─Źinky, ktor├ę sa jej t├Żkaj├║ alebo ju obdobne v├Żznamne ovplyv┼łuj├║. Predch├ídzaj├║ca veta sa neuplatn├ş ak

a) je rozhodnutie nevyhnutn├ę na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a CK,

b) vykonan├ę na z├íklade osobitn├ęho predpisu alebo medzin├írodnej zmluvy, ktorou je Slovensk├í republika viazan├í, a v ktor├Żch s├║ z├írove┼ł ustanoven├ę aj vhodn├ę opatrenia zaru─Źuj├║ce ochranu pr├ív a opr├ívnen├Żch z├íujmov dotknutej osoby, alebo

c) zalo┼żen├ę na v├Żslovnom s├║hlase dotknutej osoby.

CK je povinn├í bez zbyto─Źn├ęho odkladu ozn├ími┼ą dotknutej osobe poru┼íenie ochrany osobn├Żch ├║dajov, ak tak├ęto poru┼íenie ochrany osobn├Żch ├║dajov m├┤┼że vies┼ą k vysok├ęmu riziku pre pr├íva fyzickej osoby. Ozn├ímenie pod─ża predch├ídzaj├║cej vety mus├ş obsahova┼ą jasne a jednoducho formulovan├Ż opis povahy poru┼íenia ochrany osobn├Żch ├║dajov a inform├ície o kontaktn├Żch ├║dajoch zodpovednej osoby alebo in├ęho kontaktn├ęho miesta, kde mo┼żno z├şska┼ą viac inform├íci├ş; opis pravdepodobn├Żch n├ísledkov poru┼íenia ochrany osobn├Żch ├║dajov; opis opatren├ş prijat├Żch alebo navrhovan├Żch CK na n├ípravu poru┼íenia ochrany osobn├Żch ├║dajov vr├ítane opatren├ş na zmiernenie jeho potenci├ílnych nepriazniv├Żch d├┤sledkov, ak je to potrebn├ę.

Ozn├ímenie pod─ża predch├ídzaj├║ceho odseku nie je CK povinn├í vykona┼ą ak,

a) CK prijala primeran├ę technick├ę a organiza─Źn├ę ochrann├ę opatrenia a uplatnila ich na osobn├ę ├║daje, ktor├Żch sa poru┼íenie ochrany osobn├Żch ├║dajov t├Żka, a to najm├Ą ┼íifrovanie alebo in├ę opatrenia, na z├íklade ktor├Żch s├║ osobn├ę ├║daje ne─Źitate─żn├ę pre osoby, ktor├ę nie s├║ opr├ívnen├ę ma┼ą k nim pr├şstup,

b) CK prijala n├ísledn├ę opatrenia na zabezpe─Źenie vysok├ęho rizika poru┼íenia pr├ív dotknutej osoby

c) by to vy┼żadovalo neprimeran├ę ├║silie; CK je povinn├í informova┼ą verejnos┼ą alebo prija┼ą in├ę opatrenie na zabezpe─Źenie toho, ┼że dotknut├í osoba bude informovan├í rovnako efekt├şvnym sp├┤sobom.

Dotknut├í osoba m├í pr├ívo kedyko─żvek odvola┼ą s├║hlas so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov (ak tak├Żto s├║hlas poskytla), ktor├ę sa jej t├Żkaj├║. Odvolanie s├║hlasu nem├í vplyv na z├íkonnos┼ą sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov zalo┼żen├ęho na s├║hlase pred jeho odvolan├şm; pred poskytnut├şm s├║hlasu mus├ş by┼ą dotknut├í osoba o tejto skuto─Źnosti informovan├í. Dotknut├í osoba m├┤┼że s├║hlas odvola┼ą rovnak├Żm sp├┤sobom, ak├Żm s├║hlas udelila.

V pr├şpadoch ak zmluvu o obstaran├ş z├íjazdu uzatvorila v mene ostatn├Żch cestuj├║cich in├í osoba ( ─Źlen rodiny, z├íkonn├Ż z├ístupca, poveren├í osoba a pod.) CK je povinn├í dotknutej osobe poskytn├║┼ą inform├ície o zdroji, z ktor├ęho poch├ídzaj├║ osobn├ę ├║daje, pr├şpadne inform├ície o tom, ─Źi poch├ídzaj├║ z verejne pr├şstupn├Żch zdrojov.

Ck je povinn├í poskytn├║┼ą dotknutej osobe inform├ície o opatreniach, ktor├ę sa prijali na z├íklade jej ┼żiadosti pod─ża bodov 1. a┼ż 10. predch├ídzaj├║cich odsekoch do jedn├ęho mesiaca od doru─Źenia ┼żiadosti. Uveden├║ lehotu m├┤┼że CK v od├┤vodnen├Żch pr├şpadoch s oh─żadom na komplexnos┼ą a po─Źet ┼żiadost├ş pred─║┼żi┼ą o ─Ćal┼íie dva mesiace, a to aj opakovane. CK je povinn├í informova┼ą o ka┼żdom takom pred─║┼żen├ş dotknut├║ osobu do jedn├ęho mesiaca od doru─Źenia ┼żiadosti spolu s d├┤vodmi pred─║┼żenia lehoty. Ak dotknut├í osoba podala ┼żiados┼ą v elektronickej podobe, CK poskytne inform├ície v elektronickej podobe, ak dotknut├í osoba nepo┼żiadala o poskytnutie inform├ície in├Żm sp├┤sobom.

Identifika─Źn├ę ├║daje CK ako spracov├ívate─ża osobn├Żch ├║dajov:

Wanderer s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava

I─îO: 36360554, DI─î: 2022187530

zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sa, vlo┼żka ─Ź.: 40643/B

Kontaktn├ę ├║daje zodpovednej osoby:

V zmysle z├íkona pre CK nie je povinnos┼ą ju ma┼ą ur─Źen├║.

Pr├şjemcom Va┼íich osobn├Żch ├║dajov je:

Wanderer s.r.o., Leteck├í prepravn├í spolo─Źnos┼ą, Zahrani─Źn├Ż obchodn├Ż partner v mieste V├í┼ího pobytu v zahrani─Ź├ş.

Wanderer – Ochrana osobn├Żch ├║dajov (PDF)