Individu√°lna ponuka

M√°te vlastn√© poŇĺiadavky na z√°jazd?
Vytvor√≠me ho podńĺa VaŇ°ich predst√°v.

Vypracovaҕ ponuku

Skupinové zájazdy

Chcete zaŇĺiŇ• dobrodruŇĺstvo, spoznaŇ• vzdialen√© kult√ļry alebo spojiŇ• pr√°cu s oddychom? Pripravili sme pre v√°s niekońĺko zauj√≠mav√Ĺch tipov, ktor√© by v√°s mohli inŇ°pirovaŇ• pri tvorbe spolońćn√©ho z√°jazdu.

Okrem klasick√Ĺch pozn√°vańćiek sa Ň°pecializujeme aj na pobyty kombinovan√© s oddychom pri mori. CestovaŇ• s CK Wanderer znamen√° uŇĺ√≠vaŇ• si komfort minim√°lne 3* hotelov a preŇĺiŇ• s nami neuveriteńĺn√© dobrodruŇĺstv√°. V cene s√ļ vŇĺdy automaticky zahrnut√© raŇąajky a samozrejmosŇ•ou s√ļ Ň°pińćkov√© sluŇĺby. Nel√°kame v√°s na marketingov√© ceny, ale pon√ļkame z√°Ňĺitky, ktor√© s√ļ nezaplatiteńĺn√© a na ktor√© sa nezab√ļda.

V√Ĺhodou cestovania v skupine je, Ňĺe sa v√°m pońćas celej cesty bude venovaŇ• slovensk√Ĺ sprievodca. To znamen√°, vychutn√°vaŇ• si vaŇ°u cestu od zańćiatku aŇĺ do konca. Stańć√≠ vysk√ļŇ°aŇ•…