Individu√°lna ponuka

M√°te vlastn√© poŇĺiadavky na z√°jazd?
Vytvor√≠me ho podńĺa VaŇ°ich predst√°v.

Vypracovaҕ ponuku

MEXIKO: Kr√°sy polostrova Yucat√°n

Mexiko

Termín: 16.-26.2.2019
Ubytovanie: hotely 4*
Strava: raŇąajky
Program: pobytov√Ĺ

Program

16.2.2019 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† BudapeŇ°Ň• ‚Äď Canc√ļn/Mexiko(-)

Individu√°lny presun na letisko do BudapeŇ°ti, odlet do Canc√ļnu na brehu Karibiku v¬†Ň°t√°te Quintana Roo. Canc√ļn je vstupnou br√°nou na polostrov Yucat√°n. Po pr√≠lete nasleduje transfer do hotela a¬†oddych po dlhom prelete z¬†Eur√≥py.

17.-18.2.2019 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Canc√ļn (R) ‚Äď vońĺn√Ĺ program

Oddych v¬†pr√≠jemnom mexickom rezorte na brehu Karibiku s¬†v√Ĺbornou kuchyŇąou, mnoŇĺstvom reŇ°taur√°ci√≠, barov, baz√©nom a¬†doplnkov√Ĺmi sluŇĺbami. K√ļpanie, Ň°norchlovanie, oddych na pl√°Ňĺi, mas√°Ňĺe alebo n√°kupy v¬†Canc√ļne, ńćo si vyberiete?

19.2.2019 ¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Canc√ļn ‚Äď Tul√ļm ‚Äď Canc√ļn (R)…. mimo z√°kladnej ceny

R√°no sa presunieme do mesteńćka Tul√ļm, ktor√© je jedinou stopou po opevnenom mayskom s√≠dle na brehu Karibsk√©ho mora. Je to uk√°Ňĺka jedineńćn√©ho spojenia tradińćnej architekt√ļry a¬†pr√≠rodn√Ĺch kr√°s s¬†exotickou fl√≥rou a¬†n√°dhern√Ĺmi farbami mora. N√°jdeme tu zvyŇ°ky po predkolumbovsk√Ĺch opevneniach 12 metrov nad morom, ktor√© chr√°nili niekdajŇ°√≠ pr√≠stav Coba. Tul√ļm je star√© maysk√© slovo oznańćuj√ļce stenu alebo plot, ktor√© v¬†minulosti sl√ļŇĺilo na ochranu pred inv√°ziou nepriateńĺov. Jednou z¬†najkrajŇ°√≠ch budov je Chr√°m fresiek, ktor√Ĺ sa sklad√° z¬†gal√©ri√≠ na dvoch poschodiach. Po prehliadke odchod do hotela, vońĺn√Ĺ program.

20.-21.2.2019 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Canc√ļn (R) ‚Äď vońĺn√Ĺ program

Oddych a vońĺn√Ĺ program v pr√≠jemnom rezorte s komfortn√Ĺm ubytovan√≠m. M√īŇĺete si vybraŇ• medzi baz√©nom, morom alebo barom, pripadne si spraviŇ• individu√°lnu prehliadku mesta.

22.2.2019 ¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Canc√ļn ‚Äď Chich√©n Itz√° ‚Äď Canc√ļn (R) …. mimo z√°kladnej ceny

Po skor√Ĺch raŇąajk√°ch n√°s dnes ńćak√° jeden z¬†novodob√Ĺch divov sveta Chich√©n Itz√°. Toto stredisko cerem√≥ni√≠ postavili v¬†klasick√Ĺch maysk√Ĺch ńćasoch. Najzn√°mejŇ°ia je Kukulk√°nova pyram√≠da so Ň°tvorcov√Ĺm p√īdorysom orientovan√Ĺm v smere svetov√Ĺch str√°n, na ktorej vrchol vedie z kaŇĺdej strany 91 schodov. Je postaven√° tak, Ňĺe pri rovnodennosti moŇĺno pozorovaŇ• neobvykl√Ĺ √ļkaz „zost√ļpenie hada z nebies“, kedy zapadaj√ļce slnko oŇĺiari pyram√≠du a s postupn√Ĺm klesan√≠m vytv√°ra na jej boku efekt plaziaceho sa hada, ktor√Ĺ s postupn√Ĺm z√°padom slnka mizne. ńéalej s√ļ tu 2 maysk√© studne cenoty, veńĺk√© ihrisko na pelotu, Caracol alebo observat√≥rium, PloŇ°ina VenuŇ°a a Chr√°m bojovn√≠kov so Skupinou tis√≠cich stńļpov. Svoj vplyv ved√ļceho mesta stratila Chich√©nItz√° koncom 12. storońćia a v ńćase pr√≠chodu ҆panielov do Yucat√°nu bola uŇĺ d√°vno zarasten√° v¬†dŇĺungli. Po prehliadke sa vyd√°me k¬†CenoteIkil, posv√§tnej modrej studne, ktor√° je dokonale okr√ļhla s¬†bohatou veget√°ciou a¬†vodop√°dmi a¬†kde si zapl√°vame. Cenotes boli jedin√Ĺm zdrojom pitnej vody pre v√§ńćŇ°inu maysk√Ĺch miest, pretoŇĺe cel√Ĺ Yucat√°n sa nach√°dza na v√°pencovom podloŇĺ√≠ a nem√° prakticky Ňĺiadnu povrchov√ļ rieku. Na mnoh√Ĺch miestach m√īŇĺeme n√°jsŇ• tzv. posv√§tn√© cenotes, kde sa vykon√°vali ritu√°lne obrady niekedy spojen√© aj s ńĺudsk√Ĺmi obeŇ•ami. Po neskorŇ°om obede vyr√°Ňĺame sp√§Ň• do Canc√ļnu.

23.-24.2.2019 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Canc√ļn (R) ¬†‚Äď vońĺn√Ĺ program

Oddych a vońĺn√Ĺ program v pr√≠jemnom rezorte s komfortn√Ĺm ubytovan√≠m a sluŇĺbami AI.

25.2.2019 ¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Canc√ļn‚Äď Isla de Muchejes ‚Äď Cancun (R) ¬†…. mimo z√°kladnej ceny

Dnes n√°s ńćak√° plavba katamar√°nom na Isla de Mujeres (10.00-17.00) – ostrov v Karibskom mori pribliŇĺne 13 kilometrov od pobreŇĺia polostrova Yucatan. Pon√ļka oddych na kr√°snych pl√°Ňĺach akou napr√≠klad Playa Norte, k√ļpanie v tyrkysovej vode, sk√ļmanie koralov√Ĺch √ļtesov, individu√°lnu prehliadku korytnańćej farmy, haciendy pir√°ta Mundac, chr√°mu majskej bohyne Ixcel, podmorsk√© m√ļzeum TheCancunUnderwaterMuseum neńŹaleko z√°padn√©ho pobreŇĺia ostrova alebo si m√īŇĺeme zapl√°vaŇ• s delf√≠nmi a rajami v delfin√°riu. Podveńćer sa presunieme sp√§t do n√°Ň°ho rezortu na Cancune.

26.-27.2.2019 ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Canc√ļn/Mexiko ‚Äď BudapeŇ°Ň• (R)

Podveńćer sa odhl√°sime z hotela a presunieme na letisko s preletom do BudapeŇ°ti. Koniec programu.

Cena

1365 ‚ā¨

PODMIENKY

Cena z√°jazdu: 1.365 ‚ā¨ / osoba v¬†dvojl√īŇĺkovej izbe*

Pr√≠platok za 1/1: 485 ‚ā¨ / osoba

Cena zahŇēŇąa:

 • Medzin√°rodn√ļ letenku BudapeŇ°Ň•/Canc√ļn/BudapeŇ°Ň•
 • Ubytovanie na 9 noci s¬†raŇąajkami v¬†hoteli DOS PLAYAS BEACH HOUSE HOTEL 4*
 • Pobytov√Ĺ program s¬†miestnym person√°lom a¬†slovensky alebo ńćesky hovoriacim sprievodcom (pońćas v√Ĺletov) a¬†slovensk√Ĺm superv√≠zorom pońćas cel√©ho pobytu
 • Transfer letisko Canc√ļn ‚Äď hotel ‚Äď letisko Canc√ļn
 • Stravu podńĺa itiner√°ra (R-raŇąajky)
 • Poistenie proti insolventnosti

Cena nezahŇēŇąa:

 • Letiskov√© poplatky
 • Stravu a¬†n√°poje nad r√°mec itiner√°ra
 • Pr√≠platok za ALL INCLUSIVE (90 ‚ā¨/osoba)
 • 3 v√Ĺlety ‚Äď Tulum, Chich√©n Itz√°, Isla de Mujeres (cena na vyŇĺiadanie podńĺa pońćtu √ļńćastn√≠kov, moŇĺnosŇ• objednaŇ• aj individu√°lne)
 • Osobn√© v√Ĺdavky
 • Cestovn√© poistenie a¬†poistenie storna z√°jazdu (3,40 ‚ā¨/osoba/deŇą)

Letenky:

LX2251, 16-Feb-19 09:45-11.30, BudapeŇ°Ň•-Zurrich

LX8024, 16-Feb-19 12:30-18:20, Zurrich-Cancun

LX8025, 26-Feb-19 00:50-16:40, Cancun-Zurrich

LX2258, 26-Feb-19 17:30-19:05, Zurrich-BudapeŇ°Ň•