Individu√°lna ponuka

M√°te vlastn√© poŇĺiadavky na z√°jazd?
Vytvor√≠me ho podńĺa VaŇ°ich predst√°v.

Vypracovaҕ ponuku

USA, New York: NBA vo ‚ÄěVeńĺkom jablku‚Äú

USA

Termín: 6.-12.4.2019
Ubytovanie: hotel 3*
Strava: raŇąajky
Program: pozn√°vac√≠, Ň°portov√Ĺ

Program:

6.4.¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ViedeŇą ‚Äď New York

Odchod z¬†Viedne a¬†prelet do New Yorku. Po pr√≠lete sa individu√°lne¬†presunieme do hotela. Po ubytovan√≠ bude ńćas na oddych po prelete na americk√Ĺ kontinent. V√≠ta n√°s mesto, ktor√© nikdy nesp√≠, urob√≠me si prv√ļ¬†veńćern√ļ prech√°dzku po meste?

7.4.                  New York (R)

Po raŇąajk√°ch mame vońĺn√Ĺ program na individu√°lnu prehliadku mesta. Poobede sa stret√°vame a¬†spolońćne presunieme na basketbalov√Ĺ z√°pas NY Nicks / Washington Wizards.

8.4.                  New York (R)

Po raŇąajk√°ch absolvujeme prv√ļ prehliadku mesta so sprievodcom. Zańćneme plavbou na ostrov Liberty Island so svetozn√°mou sochou Slobody a Ellis Island s m√ļzeom emigr√°cie, ktor√Ĺ sa stal symbolick√Ĺm m√≠ńĺnikom pre mili√≥ny prisŇ•ahovalcov, ktor√≠ tu ńćasto m√°rne ńćakali na povolenie k vstupu do Nov√©ho sveta. Potom sa presunieme na juŇĺn√Ĺ Manhattan a jeho najzn√°mejŇ°ie miesta ako finanńćn√ļ Ň°tvrŇ• Wall Street, Trinity Church obkolesen√Ĺ hradbou v√ĹŇ°kov√Ĺch budov, ńĆ√≠nsku a Taliansku Ň°tvrŇ• ńći noblesn√© SoHo. Z terasy mrakodrapu Empire State Building (381 m) si v podveńćer vychutn√°me zvońĺna sa rozsvecuj√ļce mesto. Po nińćivom √ļtoku teroristov na „dvojińćky“ Svetov√©ho obchodn√©ho centra (WTC) v septembri 2001 sa ESB stala najvyŇ°Ň°ou budovou mesta. Po jeden√°stich rokoch op√§Ň• prim√°t stratila v prospech One World Trade Center (541 m).

9.4.                  New York (R)

Dnes pokrańćujeme prehliadkou mesta. Zańćneme okolo Central Parku, Times Square. NavŇ°t√≠vime a podńĺa moŇĺnost√≠ si prezrieme Rockefellerovo centrum, divadeln√ļ Ň°tvrŇ• a obchody na Piatej Avenue. Veńćer str√°vime na rozŇĺiarenom n√°mest√≠ Times Square, vŇ°eobecne povaŇĺovanom za miesto, kde bije srdce New Yorku a pon√ļka ide√°lnu pr√≠leŇĺitosŇ• vstreb√°vaŇ• jedineńćn√ļ atmosf√©ru tohto mesta.

10.4.                New York (R)

Po raŇąajk√°ch mame vońĺn√Ĺ program na individu√°lnu prehliadku mesta. Poobede sa stret√°vame a¬†spolońćne presunieme na basketbalov√Ĺ z√°pas Brooklin Nets / Miami Hets.

11.4.                New York (R)

Po raŇąajk√°ch mame vońĺn√Ĺ program na individu√°lnu prehliadku mesta. Podveńćer sa stret√°vame a¬†spolońćne presunieme na Broadway, kde sa z√ļńćastn√≠me na zn√°mej Broadway show.

12.4.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† New York – ViedeŇą (R)

Po raŇąajk√°ch mame ńćas na posledn√© n√°kupy, poobede sa presunieme na letisko a¬†prelet√≠me do Viedne. Koniec programu.

Cena

1390 ‚ā¨

PODMIENKY

Celkov√° cena: 1.390 ‚ā¨ / osoba v dvojl√īŇĺkovej izbe*
Pr√≠platok za 1/1: 385 ‚ā¨

* cena z√°jazdu je platn√° pri min. stanovenom pońćte 10 os√īb a m√īŇĺe sa meniŇ• v z√°vislosti od cien leteniek a ńćasu rezerv√°cie.

CENA ZAHŇĒŇáA

Medzin√°rodn√ļ letenku ViedeŇą/New York/ViedeŇą

Ubytovanie na 6 noci s¬†raŇąajkami

Vstupenky na dva basketbalové zápasy pre jednu osobu

Vstupenku na Brodway Show pre jednu osobu

Poznávací program (8.4. a 9.4.2019) so slovensky hovoriacim sprievodcom

Stravu podńĺa itiner√°ra pri pozn√°vacej ńćasti (R-raŇąajky, O-obed, V-veńćera

Poistenie proti insolventnosti

CENA NEZAHŇĒŇáA

Letiskov√© poplatky (205 ‚ā¨)

ESTA vstup do USA

Ostatne vstupy do atrakcii pońćas pozn√°vacieho programu.

Transfer z/na letisko vo Viedni a v New Yorku na/z hotela na letisko.

Stravu a nápoje nad rámec itinerára

Osobn√© v√Ĺdavky

Cestovn√© poistenie a¬†poistenie storna z√°jazdu (3,40 ‚ā¨/osoba/deŇą)

Prihl√°Ň°ka

Na z√°jazd sa m√īŇĺete prihl√°siŇ• na naŇ°ej e-mailovej adrese: rezervacia@wanderer.sk, pr√≠padne n√°s m√īŇĺete kontaktovaŇ• na telef√≥nnych ńć√≠slach: 0905 947 833 alebo 0903 956 414.